AgendaONL evenementen

Kennistafel Economische spionage

Kennistafel Economische spionage

Datum: 9 september 2014
Tijd: 11:00-13:00 uur
Aanwezige experts: Hans Biesheuvel (gespreksleider), Rob de Wijk, Maarten Hidskes, Dick Schoof en Eduard Emde,
Aanmelding: stuur een mail met je naam naar info@onl.nl

Volgens verschillende rapporten wordt jaarlijks voor meerdere miljarden euro’s aan kennis gestolen in Nederland. Het landsbelang is er daarom bij gediend om bedrijven beter bewust te maken van deze gevaren. Aan tafel zal gediscussieerd worden over het probleem, welke schade dit met zich mee kan brengen en welke oplossingen mogelijk zijn.

Ben je een doelwit?
Bedrijfsgevoelige informatie is niet in elke sector en ook niet bij ieder bedrijf even belangrijk. Het is daarom zaak om te bepalen hoe afhankelijk je bent van deze informatie en of deze informatie doelwit van diefstal kan zijn. Met welke landen doe je zaken en genieten bedrijven uit deze landen overheidssteun? Beschikt je bedrijf over voorsprong van kennis door middel van bijvoorbeeld patenten? Is het voor een kwaadwillende mogelijk en aantrekkelijk om bij jou kennis te stelen? In hoeverre is het aantrekkelijk om het imago van je bedrijf te beschadigen.

Hoe stevig is je informatie?
Door beter na te denken over incidenten en deze te evalueren kun je je bedrijf weerbaarder maken tegen het weglekken van kennis. Bestaat er in je bedrijf structureel aandacht voor informatieveiligheid? Wordt de veiligheid van de belangrijkste informatie regelmatig bekeken? Bekijk je het ook wel eens van de kant van een kwaadwillende? Besteed je aandacht aan het verlies van digitale informatie bij activiteiten die buiten je bedrijf plaatsvinden?

Incidenten
Eigenaardigheden worden vaak voor kennisneming aangenomen en vervolgens vergeten. Het is daarom zaak hier aandachtiger bij stil te staan. Zijn er in je bedrijf sleutelfiguren die tekenen vertonen van frustratie, ervaringen van onderbetaling, schulden, ongezonde geldingsdrang etc.? Heb je wel eens meegemaakt dat een andere partij opvallend goed op de hoogte was van informatie uit je bedrijf zonder dat je dit kon verklaren? Heb je wel eens meegemaakt dat een delegatie opvallend veel foto’s neemt, ongebruikelijke vragen stelt of bovenmatig geïnteresseerd was in je privé-leven?

Oplossingen
Als het probleem en de mogelijke gevolgen duidelijk zijn kunnen hier oplossingen voor gezocht worden. Hoe kan diefstal voorkomen worden? Wat kun je doen als je bedrijf slachtoffer van kennisdiefstal geworden is? Welke initiatieven zijn er denkbaar om problemen op dit gebied inzichtelijk en daarmee beheersbaar te maken?