Schaduwkabinet

• Kiezen voor duurzame groei en banen

Den Haag, woensdag 13 augustus 2014
Column van Hans Biesheuvel
Ook verschenen op De Telegraaf MijnBedrijf

Kiezen voor duurzame groei en banen

De zomer loopt langzaam op zijn einde en we maken ons klaar voor de begrotingsplannen van komend jaar. De week voorafgaand aan Prinsjesdag presenteert het Schaduwkabinet haar schaduwbegroting met een investeringsagenda. 2015 wordt een jaar van keuzes maken. Waar kiezen we als Nederland voor? Twee routes kunnen we uitstippelen. De eerste route is aanmodderen op de huidige weg: visieloos bezuinigen, geen duidelijke keuzes maken, uitruilen van beleidspunten en hopen op betere tijden. De tweede route is beter: kiezen voor duurzame groei en banen.

Ondernemers kiezen altijd voor groei. Ze willen omzet draaien, innoveren en investeren. Vorige maand bracht Nieuwsuur een mooi item over disruptieve innovaties. Deze ontwrichtende innovaties zorgen voor vernieuwing van een bedrijfstak, waarmee nieuwe producten en banen worden gerealiseerd. Dit breekt veel business modellen van huidige bedrijven. Veelal kleine ondernemers winnen hiermee terrein ten opzichte van de grote bedrijven. De snelheid en creativiteit vereisen flexibiliteit van de andere spelers. De grote bedrijven zijn hun positie als drijver van toegevoegde waarde aan het verliezen (blijkt uit onderzoek van McKinsey & Company, juli 2014). Het kleinbedrijf is van onschatbare waarde om de Nederlandse economie weer duurzaam te laten groeien en daadwerkelijk banen te creëren.

Uitdagingen
Vooruitkijkend naar de tweede dinsdag van september zien we dat de lijst met uitdagingen voor ons land groot is: hoge (jeugd)werkloosheid, baanloze groei, stijgende zorg- en energiekosten en een overlegeconomie die anders moet. Zoals bij ondernemers flexibiliteit van grote waarde is, is dit ook voor de Nederlandse economie een groot goed. Het schaduwkabinet geeft de voorzet om te kiezen voor duurzame groei die banen oplevert. Om de economie terug te brengen naar constante groeicijfers van ten minste 3% zijn we afhankelijk van de innovativiteit, creativiteit en inzet van ondernemers. Ondernemerschap ligt aan de basis van het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals de vergrijzing en stijgende kosten in de zorg. Ondernemerschap creëert banen en de inventiviteit van ondernemers is de spil in het beperken van de energiekosten en het streven naar een circulaire economie. Het is aan de overheid om voor deze uitdagingen ondernemers bij te staan met duidelijke kaders en consistent beleid.

Lastenverlichtingen die groei bevorderen zijn noodzakelijk om vooruit te komen als land. Om de economie te versterken zullen we eerdergenoemde uitdagingen moeten aanpakken. Geef de ondernemers de ruimte zodat ze kunnen ondernemen. Op de tweede dinsdag van september presenteren wij onze schaduwbegroting. Op naar duurzame groei!