Persberichten

Klachtenloket Rentederivaten Kifid

Persbericht – Rentederivaten

31 maart 2015

 

Klachtenloket Rentederivaten Kifid

Op 26 januari heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) haar loket geopend voor ondernemers die gedupeerd zijn door banken met rentederivaten. ONL voor Ondernemers steunt het klachtenloket. Het is goed dat er één loket is waar de klachten verzameld worden en waar ondernemers zonder tussenkomst van de rechter terecht kunnen om de problemen op te lossen. Dit is ook van belang om inzicht te krijgen in de exacte omvang van het probleem.

 

ONL voor Ondernemers vindt dat het in de eerste plaats aan de banken zelf is om problemen met ondernemers op te lossen. In gevallen waar ondernemers onjuist geïnformeerd zijn of in gevallen waar een rentederivaat verkocht is zonder duidelijk voordeel voor de ondernemer behoren banken ondernemers tegemoet komen. De relatie tussen banken en ondernemers hoort gebaseerd te zijn op vertrouwen. Het mag niet zo zijn dat ondernemers ten tijde van het afsluiten van een lening door hun accountmanager op het verkeerde spoor zijn gezet.

 

ONL voor Ondernemers is niet betrokken geweest bij het opstellen van de voorwaarden waaronder ondernemers met een klacht bij Kifid terecht kunnen. Voordat het loket is geopend heeft ONL wel in een gesprek met het Ministerie van Financiën reeds aangekaart dat het goed is dat Kifid de klachten inventariseert en geschillen beslecht.

 

ONL voor Ondernemers heeft met het Ministerie van Financiën ook gesproken nadat het loket was geopend. Hierbij is verzekerd dat gevallen waarin ondernemers onjuist zijn geïnformeerd of waarbij het derivaat duidelijk niet geschikt was voor een bedrijf in kwestie in behandeling worden genomen. Nadrukkelijk óók in het geval dat er een geschil is over de renteopslag als onderdeel van het derivaat. ONL voor Ondernemers is van mening dat de effectiviteit van Kifid pas beoordeeld kan worden nadat er een reeks geschillen is aangekaart.

 

Oproep 1:

ONL voor Ondernemers roept ondernemers op om zich te melden wanneer zij het niet eens zijn met de manier waarop Kifid hun klacht in behandeling neemt. Op basis van deze klachten kan ONL dan onafhankelijk beoordelen of Kifid haar verwachtingen waarmaakt. Ondernemers kunnen hiervoor te allen tijde emailen naar info@onl.nl. We verzoeken ondernemers om hierbij alvast aan te geven of wij de klachten mogen doorsturen naar de AFM.

 

Gelijkstellen van kleine ondernemers aan consumenten bij verkoop van financiële producten:

ONL voor Ondernemers heeft meermaals gesteld dat banken maatwerk moeten leveren bij de financiering van het kleine en middelgrote bedrijven. Ondernemers ervaren dat banken in toenemende mate standaard producten aanbieden aan ondernemers. Voor leningen tot aan 250 000 euro ervaren ondernemers dat zij moeten voldoen aan ieder ‘vakje’ van een online aanvraagformulier.

 

Het Ministerie van Financiën heeft ONL voor Ondernemers gevraagd naar haar mening over het gelijkstellen van kleine bedrijven aan consumenten bij het aangaan contracten rondom financiële producten. Consumenten genieten namelijk een grotere vorm van bescherming, daarbij is ook de zorgplicht van banken intensiever. ONL voor Ondernemers is van mening dat gelijkstellen van ondernemers aan consumenten het leveren van maatwerk in de weg zou staan. Dit zou leiden tot nog meer standaardisering van financiële producten. Om deze reden heeft ONL voor Ondernemers aangegeven dat zij deze grotere zorgplicht niet verstandig vindt.

 

Oproep 2:

ONL voor Ondernemers roept ondernemers op om input te leveren over het gelijkstellen van kleine bedrijven aan consumenten bij financiële producten. ONL gaat ervanuit dat het hierboven beschreven advies aan het Ministerie van Financiën het juiste was. Desalniettemin zal ONL dit advies veranderen wanneer de situatie anders blijkt te zijn dan aangenomen.