Nieuws

Kleine schuldeisers krijgen betere uitgangspositie

Een wijziging in het faillissementsrecht maak het mogelijk dat kleine mkb-schuldeisers in een betere uitgangspositie komen als een bedrijf moet reorganiseren om een faillissement te voorkomen. ‘Kleine mkb-schuldeisers waren ten opzichte van grote schuldeisers eigenlijk altijd in het nadeel. Nu wordt er wettelijk een minimumbescherming voor hen ingebouwd’, zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers. ‘Zeker in deze tijd is dat enorm belangrijk.’

Vandaag is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) unaniem aangenomen in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet ervoor gaan zorgen dat bedrijven die in financiële problemen zijn geraakt zichzelf makkelijker kunnen herstructureren om een faillissement af te wenden. ‘Een uitstekend wetsvoorstel’, zegt Biesheuvel. ‘Maar het nadeel was dat kleine mkb-schuldeisers bij zo’n reorganisatie in het verleden meestal aan het kortste eind trokken. Terwijl grote schuldeisers, zoals banken, positiever uit de situatie kwamen. Ook in het nieuwe wetsvoorstel was de positie van het mkb eerst niet sterk genoeg verdedigd. Gelukkig heeft de Kamer, mede op aandringen van ONL, adequaat gereageerd en actie ondernomen.’

Er zijn de afgelopen tijd een aantal toevoegingen gedaan aan de wet op initiatief van Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. Deze amendementen, mede ondertekend door de PvdA en de SP, zorgen ervoor dat de positie van kleine mkb-schuldeisers steviger is beschermd bij een herstructurering. Belangrijk is dat één amendement toeziet op een minimumpercentage dat kleine mkb-schuldeisers te allen tijde terugkrijgen van hun vordering. Zonder deze minimumbescherming was het mogelijk dat kleine ondernemers buitenspel gezet konden worden.

ONL is blij met de toevoegingen. Biesheuvel: ‘De democratische behandeling van deze wet heeft gezorgd voor een sterk verbeterde positie van het mkb. Eens te meer toont de Tweede Kamer aan met haar kritische bijdrage wetgeving ten positieve te beïnvloeden. De WHOA zorgt in deze vorm voor een gelijker speelveld. Er is nu meer oog voor de positie van kleine mkb-schuldeisers en dat is juist in de huidige crisis broodnodig.’