Columns & OpiniestukkenNieuws

Koester de kleine ondernemer, motor van de economie

De aandacht van media en politiek gaat vaak naar enkele grote ondernemingen, terwijl de drijvende kracht achter de Nederlandse economie juist heel veel kleine bedrijven zijn, met één of enkele medewerkers. Deze lokale makers, ambachtslieden en kleine ondernemers verdienen het geld waarmee wij onder andere ons onderwijs, onze zorg en het financiële vangnet bij werkloosheid of ziekte bekostigen. En niet alleen voor de economie zijn zij van belang, ze zorgen ook voor de sociale cohesie in onze dorpen, wijken en steden. De kleine ondernemer is voor Nederland van onschatbare waarde en verdient blijvende aandacht. Daarvoor pleiten AmbachtNederland en ONL voor Ondernemers.

De wereld binnen handbereik?
We produceren en kopen onze spullen over de hele wereld. Schoenen komen uit Portugal, kleding uit Bangladesh en in India maken ze de kronen voor ons gebit. De wereld ligt binnen ons handbereik en dit brengt nieuwe mogelijkheden, maar we raken er ook iets door kwijt. Veel werk dat vroeger lokaal werd uitgevoerd, is uit ons straatbeeld verdwenen. En het coronavirus confronteert ons nog sterker met de gevolgen van globalisering. In Nederland was geen mondkapje te krijgen en voor de levering van beademingsmachines waren we ineens afhankelijk van buitenlandse regeringsleiders en producenten.

We moeten het samen doen!
Door corona werden we ons weer bewust van onze directe leefomgeving en het belang van de bedrijven in de buurt. Spontaan ontstonden initiatieven om ondernemers in eigen stad of dorp te ondersteunen. Dat was hard nodig en het was hartverwarmend. En nu het leven en de economie voorzichtig weer op gang komen, blijft deze lokale aandacht van groot belang! Willen wij ons welzijn in eigen hand houden, dan moeten we weer meer zelf gaan produceren, ook kleinschalig. Nederland kent duizenden ambachtslieden die mooie, lekkere en noodzakelijke producten maken. Ze ontwerpen, maken, repareren en leveren eerlijke producten dicht bij huis. Ze staan voor duurzaamheid en kunnen precies vertellen hoe hun product tot stand is gekomen. Het zijn deze lokale bedrijven die het verenigingsleven sponsoren en hun kennis en vakmanschap inzetten voor het maatschappelijke belang.

Geen woorden maar daden
De tijd is rijp voor een andere aanpak. Iedereen ‘support zijn locals’ maar in de praktijk is er weinig ondersteunend beleid. Als we écht willen dat lokale makers in de toekomst een drijvende economische en sociale kracht blijven, dan zijn duidelijke keuzes nodig. Dan moeten we de producten van lokale ondernemers blijven kopen en hun werk beter faciliteren. De overheid kan hierin een belangrijke rol vervullen door een laag btw-tarief voor arbeidsintensieve productie in te voeren en het mogelijk te maken dat een nieuwe generatie ambachtslieden wordt opgeleid.

Laten we écht kiezen voor de kleine ondernemer, voor de lokale makers en ambachtslieden en voor duurzame werkgelegenheid. Daarmee kiezen we voor een beter ondernemersklimaat in Nederland, voor de toekomst van onderwijs en zorg – en voor onze welvaart.

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Ambacht Nederland

Hans Biesheuvel
Co-founder ONL voor Ondernemers