Columns & OpiniestukkenNieuwsONL in de media

Koolmees succes!

Eindelijk, minister Koolmees gaat regeren. Het kabinet trekt het pensioendossier uit de oude polder en gaat beleid maken, dat is positief voor iedereen. De sociale partners (VNO en FNV) denken namelijk te veel aan hun eigen achterban, de multinationals en ouderen.

Werkgevers en vakbonden maken de pensioendiscussie nodeloos ingewikkeld. Ze leggen steeds meer problemen bij het kabinet neer, terwijl ze zelf aan de knoppen zitten. Veel noodzakelijke aanpassingen kunnen de pensioenfondsen zelf doorvoeren. In die besturen zitten VNO en FNV alles uit eigen belang tegen te houden.

De polder mag onze pensioenen niet langer gijzelen. Daarom ben ik voor een persoonlijke pensioenrekening. Dit betekent inzicht en zeggenschap over het eigen pensioenvermogen. Daarnaast sluit dit beter aan op de moderne arbeidsmarkt, waarbij mensen vaker van werkgever en sector wisselen.

Het afschaffen van de oneerlijke doorsnee-premie heeft de hoogste prioriteit. Het is niet uit te leggen dat jongeren en mensen met een laag salaris de ouderen en rijken subsidiëren. Met een heffingskorting compenseren we de 45-plussers voor wie een pensioengat dreigt. Afschaffing van de verplichtstelling is de volgende stap. Ik wens Koolmees alle succes bij zijn dappere poging om het pensioenstelsel te moderniseren.