Nieuws

Korte terugblik op plenair debat steunpakket corona en debat corona en cultuur

De Tweede Kamer debatteerde op woensdag over het corona steunpakket. Ook was er een debat over de culturele sector.

 

Steunpakket

Kamerleden debatteerden woensdag over het einde van het steunpakket, de regeling Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) en de schuldenproblematiek waar ondernemers tegenaan lopen. Toen bekend werd dat de financiële steun voor bedrijven 1 oktober stopt, is ONL meteen in de bres gesprongen voor de individuele ondernemers in bijvoorbeeld de evenementenbranche, nachthoreca en de kermisindustrie die nog niet of nauwelijks iets hebben kunnen organiseren en het afgelopen jaar niet of weinig gebruik hebben kunnen maken van de steunmaatregelen. Voor hen blijft steun nodig. Dat is deels gelukt. Mede op aandringen van ONL komt er steun voor de nachthoreca via de regeling Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN). Ook komt er voor het einde van het jaar een actieplan probleemschulden waarbij het kabinet uiteen moet zetten hoe om te gaan met ondernemers met probleemschulden. Een motie hierover werd aangenomen.

Veel Kamerleden hadden tijdens het debat vragen over de reikwijdte van deze VLN-regeling, aangezien de systematiek vergelijkbaar is met die van de TVL. Uit het debat bleek dat alle bedrijven die meer dan de helft van hun omzet hebben verloren ervoor in aanmerking komen. Het is niet mogelijk om nachthoreca af te bakenen. Het kabinet wil alleen niet spreken van een aangepast TVL-beleid, omdat zij zich met name wil richten op horecaondernemers die last hebben van de nachtsluiting. Door de aangepaste TVL-regeling een andere naam te geven hoopt het kabinet zo ondernemers uit andere sectoren ervan te overtuigen om niet opnieuw steun aan te vragen. Er lijkt daarmee sprake van willekeur.

ONL doet de oproep om de steun alleen aan te vragen als deze echt nodig, maar vindt tegelijkertijd dat niet-horeca ondernemers bij wie de coronacrisis diepe sporen heeft achtergelaten aanspraak mogen maken op de VLN-regeling. Een motie die oproept tot blijvende steun voor specifiek de kermissen haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. ONL roept, net als de Tweede Kamer, de overheid op om goed te communiceren over de reikwijdte van de VLN-regeling, want het is veel ondernemers niet duidelijk wie ervoor in aanmerking komt.

 

Debat over steun culture sector

De diverse Kamerleden gingen tijdens dit debat in gesprek met demissionair minister Van Engelshoven van Cultuur. De Kamer heeft vragen gesteld over het uitblijven van het doorsijpeleffect van de garantiefondsgelden naar toeleveranciers, het verlengen van de generieke steunmaatregelen na 1 oktober, het doortrekken van het garantiefonds evenementen ook na 31 december om evenementenorganisatoren zekerheid te kunnen bieden en over de monitoring van mogelijke bedrijven in de cultuur en evenementensector die tussen de wal en het schip gaan vallen als het generieke steunpakket stopt per 1 oktober. De inbreng van de Tweede Kamer stemde ONL positief, maar uiteindelijk heeft het debat weinig tot niets opgeleverd.

De minister is enkel helder geweest over de gestelde vragen over steun voor toeleveranciers. Het kabinet ziet het als een stukje eigen verantwoordelijkheid van evenementenorganisatoren om de garantiegelden ook bij de toeleveranciers te krijgen op basis van de gesloten contracten.

Een deel van Tweede Kamer probeerde nog met een aantal moties te bewerkstelligen dat steun voor de culture sector doorloopt en dat er in de verdere uitvoering van het garantiefonds evenementen coulance wordt betracht, maar die moties werden niet aangenomen.