Nieuws

Krachtig afwijzen

Column Hans Biesheuvel,
Telegraaf, 15 december 2016

Krachtig afwijzen
Onlangs heeft de Europese Commissie een oud voorstel voor een Europese vennootschapsbelasting opnieuw van stal gehaald. Zij wil de grondslag waarover belasting verschuldigd is gelijktrekken. Vervolgens moeten afdrachten worden herverdeeld op basis van waar een bedrijf de meeste toegevoegde waarde aan een product of dienst toevoegt.

Voor ons land is het voorstel totaal onverantwoord. Nederland verliest de soevereiniteit over haar eigen belastingstelsel. Ons vestigingsklimaat krijgt een ongekende opdonder. Het herverdelingsmechanisme houdt geen rekening met onze open kenniseconomie, waardoor we tientallen miljarden euro’s naar de Franse en Duitse schatkist zouden moeten overboeken. Ruim 500.000 Nederlandse banen zullen verdwijnen.

Dit is het type voorstel dat het draagvlak voor de EU uitholt. In de kern is de Europese Unie goed voor ondernemers en voor Nederland. De interne markt is van levensbelang. Dit voorstel doet daar afbreuk aan. Het is zo slecht voor Nederland dat we het krachtig moeten afwijzen.

Gelukkig heeft het kabinet zich uitgesproken tegen de voorstellen. In de Tweede Kamer lijkt echter nog niet bij alle partijen te zijn doorgedrongen wat er op het spel staat. Tenzij je pleit voor een Europese superstaat kan je met gezond verstand niet akkoord gaan met de plannen.

2016-12-15_telegraaf_column_hans-biesheuvel_krachtig_afwijzen_print