ONL in de media

Kredietverlening speerpunt voor ONL

NU Zakelijk – dinsdag 5 november 2013

Kredietverlening staat bovenaan de agenda van de nieuwe ondernemersclub ONL. “Er is geen ondernemer die daar niet tegenaan loopt”, stelt voorzitter en oprichter Hans Biesheuvel in een gesprek met NU.nl.

“Er is heel veel standaardaanbod van krediet, maar je merkt gewoon dat het bedrijfsleven zo divers aan het worden is, dat voorspelbaarheid lastig is.”
“Het beschikbare instrumentarium is heel beperkt in Nederland. De rode draad is dat er een breder aanbod moet komen, met vooral meer groeifinanciering, meer risicodragend kapitaal.”
Biesheuvel ziet daarbij veel in de oprichting van een nieuwe middenstandsbank (NMB), zoals die er vroeger was voor kredietverlening aan kleine bedrijven. “Die moet niet alleen kapitaal verstrekken, maar ook met de kleine ondernemer, de starter en het familiebedrijf meedenken. Eigenlijk is Qredits een soort NMB in de dop, nu hun kredietplafond naar 150.000 euro gaat. Laten we dat stimuleren, misschien kunnen zij wel uitgroeien.”
Biesheuvel sluit niet uit dat hij hoogstpersoonlijk een middenstandsbank gaat oprichten. “Dat zou zomaar eens kunnen. Maar ik ben voorlopig nog even druk bezig met ONL.”

Groeikapitaal
Naast de NMB wil Biesheuvel zich sterk maken voor een verbreding van de mogelijkheden voor groeikapitaal. “De focus ligt te veel op banken, dat moet veel breder. Tegelijkertijd moet er een vertrouwensherstel komen tussen samenleving en banken. Dat wordt nu steeds opnieuw onderuitgehaald en dat is niet goed voor het ondernemersklimaat.”
ONL brengt momenteel door middel van polls onder haar leden in kaart hoe de agenda van de vereniging eruit moet gaan zien. Duidelijk is dat naast financiering veel ondernemers struikelen over een gebrek aan bestuurlijke snelheid. Ook lasten- en regeldruk zijn belangrijke punten voor ONL. “Fiscaliteit is een soort spaghetti geworden.”
Een concreet punt is de loondoorbetaling bij ziekte. “Daardoor raken veel kleine ondernemers in de problemen. Het werkgeverschap schrikt veel te veel af op dit moment. Dat moet aantrekkelijker worden, want dat is essentieel voor groei.”

Lange termijn
“En op de lange termijn is de vraag: hoe gaan we geld verdienen in 2030? Het aanpassingsvermogen van ondernemers moet verbeterd worden”, aldus Biesheuvel.
ONL is twee maanden geleden van start gegaan. De eerste vier weken meldden zich ruim vijfduizend leden aan. Uiteindelijk moeten dat er honderdduizend worden. “Dan doe je ertoe en kun je iets bereiken in Den Haag. Momenteel komen er iedere week zo’n honderd à tweehonderd leden bij.”
“We nemen er wel de tijd voor”, aldus Biesheuvel. “We hebben afgesproken er de komende twee jaar volledig voor te gaan. Vanaf januari, als onze agenda compleet is, verwacht ik veel deelnemers binnen te gaan halen. En iedereen is welkom, ook zzp’ers.”
Biesheuvel was tot afgelopen zomer nog voorzitter van MKB-Nederland, waar hij halverwege zijn termijn van vier jaar uit onvrede opstapte. Het grootste probleem daar is volgens hem dat bedrijven lid zijn via hun branchevereniging.
“Ik heb de laatste tijd vaak de kritiek te horen gekregen dat ik tegen het poldermodel ben. Dat is helemaal niet waar, ik ben juist zeer voor een overlegeconomie, maar het overleg moet wel gemoderniseerd worden. Nu heeft een beperkt aantal partijen het voor het zeggen, een groot deel van de samenleving staat daar helemaal buiten.”
“Via de brancheverenigingen is maar zo’n 30 tot 35 procent van de ondernemers vertegenwoordigd en via de vakbonden ongeveer 20 procent van de werknemers. ONL is voor en door ondernemers, wij zetten in op herkenbaarheid, draagvlak en korte lijnen. Ik wil echt de hand uitsteken naar politici, wij zijn hier niet om de politiek te bashen.”

Reacties
Toen hij MKB-Nederland verliet was Biesheuvel nog niet van plan ONL op te zetten. “Maar ik kreeg de dagen nadat het bekend was gemaakt zoveel reacties van ondernemers, dat ik vond dat ik niet aan de kant kon blijven staan.”
Met het schaduwkabinet dat ONL onlangs heeft gelanceerd, bestaande uit bekende ondernemers als Peter Paul de Vries, Jacqueline Zuidweg en Arko van Brakel, wil de vereniging het ‘gaspedaal van Nederland intrappen’. “We hebben veel goede ideeën, gaan niet mopperen op de politiek en zijn nergens tegen.”

Link naar Nu Zakelijk