Persberichten

Late Betalingen – ‘Campagne van ONL begint vruchten af te werpen.’

Persbericht ONL voor Ondernemers

Den Haag – 18 november 2015

 

Late Betalingen – ‘Campagne van ONL begint vruchten af te werpen.’

 

Het is goed dat vier grote bedrijven toezeggen zich vanaf nu aan de wet te gaan houden.
ONL voor Ondernemers is blij dat de campagne die zij gestart is tegen late betalingen de eerste vruchten begint af te werpen. Er wordt al jaren gesproken over het probleem rondom late betalingen, maar tot aan maart 2015 was er van concrete actie weinig sprake. Op 5 maart 2015 presenteerde het CDA samen met ONL de initiatiefnota ‘Leverancierskrediet niet langer gratis’. De initiatiefnota beoogt om de wettelijke handelsrente van rechtswege op te leggen wanneer een grootbedrijf een MKB-onderneming niet binnen 60 dagen betaalt. ONL voor Ondernemers blijft voorstander van een grotere stok achter de deur. Het probleem rondom late betalingen moet nou eindelijk eens echt worden opgelost.

Eindelijk erkenning van het probleem.

Het is goed dat er vanuit het initiatief Betaalme.nu vier grote bedrijven een expliciet commitment wordt uitgesproken om het MKB eerder te gaan betalen. De grote problemen rondom late betalingen worden eindelijk onderkend. Hierbij spreken de eerste vier bedrijven uit dat zij zich aan de letter en de geest van de wet gaan houden. ONL roept de circa 996 multinationals die nog niet getekend hebben op  om dat snel te doen.

Ketenfinanciering moet geen stroman blijken.

We moeten oppassen met het tot heilige graal bombarderen van ketenfinanciering. Het MKB heeft immers recht op betaling binnen de wettelijke termijn van 30 dagen met uitloop tot 60. Het zou vreemd zijn als het MKB een lening moet afsluiten om geld te krijgen dat überhaupt al aan hen toe behoorde. ONL waarschuwt daarom dat het initiatief voor ketenfinanciering verdere maatregelen wat betreft het aanscherpen van de wet late betalingen niet in de weg moet staan. In zulks een geval zou dit initiatief in de praktijk een stroman kunnen blijken en de noodzakelijke maatregelen kunnen vertragen.

Onderstaand een reactie op het initiatief Betaalme.nu, gepubliceerd op de website van het Financieele Dagblad (www.fd.nl):
Rico Luman - ING Economisch Bureau