Ondernemerspanel

Leg mondkapjesplicht niet neer bij ondernemers

Op 28 september kondigde het kabinet verschillende verplichte en adviserende maatregelen aan. Zo kwam er het dringende advies om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes en riep het kabinet op om strikter om te gaan met het devies om thuis te werken. Afgelopen week vroegen wij ondernemers hoe zij omgaan met deze nieuwe maatregelen.

Onduidelijkheden

Na de aanscherping van de regels weet het merendeel van de ondernemers waar zij aan toe zijn. Toch zijn er voor 32% van de ondernemers nog onduidelijkheden. Onduidelijkheden zijn bijvoorbeeld de mondkapjesplicht, de snelle wisseling van de adviezen en het gebrek aan maatwerk: zo geldt overal binnen de horeca het 30 personen maximum, ongeacht grote van de onderneming. Vragen over deze onduidelijkheden worden het meeste gesteld aan ondernemersorganisaties, maar toch heeft 27% van de ondernemers het gevoel dat zij nergens terecht kunnen met vragen.

Mondkapjesplicht

Wanneer er concreter wordt gekeken naar de maatregelen, dan vindt 60% van de ondernemers dat het niet aan de ondernemer is om te bepalen of zij in hun onderneming een mondkapje verplichten. Veruit het merendeel op wie deze vraag van toepassing is, laat de keuze dan ook aan de bezoekers van de onderneming. Daarbij ziet 19% het verplichten van mondkapjes als een gevaar voor zijn/haar omzet. ONL pleit al langer voor een duidelijk en nationaal mondkapjesbeleid vanuit de overheid.

Testcapaciteit

Een meerderheid van 56% van de ondernemers maakt zich zorgen over de testcapaciteit in zijn/haar regio. Ook ziet de helft van de ondernemers loonkostencompensatie als oplossing voor personeel dat thuis wacht op hun testuitslag. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel sprak vorige week bij BNR over looncompensatie: “Loonheffingscompensatie door de overheid is voor veel ondernemers noodzakelijk. Het op peil houden van liquiditeit is voor veel bedrijven namelijk prioriteit op dit moment.”

Tenslotte geven ondernemers aan dat zij graag meer duidelijkheid krijgen vanuit de overheid. Ondernemers merken op dat door de onduidelijkheden, ondernemers vaak lijnrecht tegenover klanten en personeel komen te staan. ONL zal zich ook komende periode blijven inzetten voor meer duidelijkheid en perspectief vanuit de overheid.