Nieuws

Lekker ondernemen – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Lekker ondernemen

De economie groeit naar verwachting met 2,1% in het jaar 2016. De export blijft de groei aanjagen, onze producten zijn in trek. De koopkracht trekt aan, de huizenmarkt klimt uit het dal en de bedrijfsinvesteringen nemen toe.

Na jaren van bezuinigingen en focus op herstel van de overheidsfinanciën moeten we nu maatregelen nemen die de economie en werkgelegenheid op lange termijn versterken. Alleen lastenverlichting is niet voldoende. Het kabinet heeft de hele zomer om te broeden op maatregelen die bijdragen aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

De omstandigheden zijn sinds 2008 nog niet zo gunstig geweest om vooruit te kijken. Dit is het moment om als ondernemer plannen te maken en uit te voeren. De crisis is voorbij en geld is nog nooit zo goedkoop geweest. Kansen liggen er volop in bijvoorbeeld de technologie, digitalisering, export en smart industry. Ook in de detailhandel keert het tij, ondernemers weten verschillende business modellen slim te combineren.

Mijn boodschap aan ondernemers: richt de blik vooruit en grijp je kansen en ga gewoon lekker ondernemen. Investeer in je bedrijf en je mensen, innoveer en doe  een extra ronde sales! En laat je vooral niet afleiden door Griekenland of de politiek. Ik wens ondernemend Nederland een mooie ondernemende zomer toe.