Nieuws

Lezing opening Global Entrepreneurship Week

Mirjam Bink gaf bij de start van de Global Entrepreneurship Week (GEW) in Utrecht maandag 18 november een lezing. Een samenvatting van deze lezing leest u hieronder.

Foto: Jan Willem Groen

De GEW wil jonge mensen inspireren om vernieuwende en creatieve ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren én de ondernemer in zichzelf te ontdekken. Over de hele wereld sluiten miljoenen jongeren zich in de derde week van november aan bij deze beweging van ondernemende mensen. Voor Nederland is dit een geweldige kans om ondernemerschap actief te stimuleren bij jonge mensen.

Tijdens de lezing nam ze het publiek mee in haar ervaringen als ondernemer.  Zowel de highs, de prijzen die ze won en de groei die ze doormaakte, als de lows zoals de krimp die ze met haar bedrijf doormaakte net na de val van Lehman Brothers. “Ondernemen is risico nemen, vallen en opstaan, beslissingen nemen die nodig zijn om te zorgen dat de tent het overleeft en vooral heel veel optimisme…Want uiteindelijk moet jij als ondernemer die kansen zien en benutten en ervoor zorgen dat je je medewerkers meekrijgt in dat proces”.

Daarnaast deelde ze haar visie betreffende Open Access en de kansen die dat biedt voor andere vormen van kennisvalorisatie. “The internet is our database” is het credo dat ze zowel in haar bedrijf heeft toegepast als wat ze als basis ziet tot verdere kennisontsluiting die kunnen leiden tot nieuwe innovaties, business modellen en bedrijven.

Bink vindt dat de cultuur in Nederland waarbij we met moeite accepteren dat iemand zijn of haar kop boven het maaiveld uitsteekt echt zo snel mogelijk moet veranderen. Dat moeten we samen doen, elkaar motiveren, helpen, zorgen dat we een de ondernemende cultuur krijgen die Nederland verdient.

Ze is groot voorstander van ondernemerschap al vanaf vroeg in het onderwijs op alle niveaus. Ze is er van overtuigd dat de economie van Nederland roept om meer visie en daadkracht en dat ondernemers in staat zijn dat te brengen.

Als initiatiefnemer van ONL voor Ondernemers is ze na vele gesprekken met grote en kleine ondernemers ervan overtuigd geraakt dat de stem van de ondernemer naar de achtergrond is verdwenen. Er is een duidelijke vraag naar een stem die het ondernemersgeluid zuiver vertolkt.
En op een duurzame wijze wordt georganiseerd door rekening te houden met de huidige trends zoals individualisering, vergrijzing en professionalisering én die optimaal gebruik maakt van digitale en sociale media.

“Met ONL voor Ondernemers willen we die honderdduizenden ondernemers in Nederland, klein en groot een stem en directe invloed geven om gezamenlijk Nederland duurzaam te laten groeien, want ik en met mij vele andere ondernemers zijn er van overtuigd dat de kansen er liggen voor Nederland en dat het een kwestie is van willen, verbinden en doen!”