Poll

Resultaten van de ONL Poll “Lobby Prioriteiten en Schaduwbegroting” van 20 mei 2015

We hebben een overweldigend aantal oplossingen en onderwerpen ontvangen. ONL zal de oplossingen die jullie hebben aangedragen verwerken in de Schaduwbegroting die tijdens de jaarvergadering van het OndernemersParlement op 9 en 10 september gepresenteerd zal worden.

Op 22, 23 en 25 juni zijn er fysieke bijeenkomsten op verschillende locaties in het land om de Schaduwbegroting inhoudelijk voor te bereiden.

De resultaten van de verschillende onderwerpen tref je onderstaand in de verschillende grafieken. Het betreft de volgende punten.

  • Belastingverhogingen van 12 miljard euro van het Kunduz-akkoord (o.a. btw-verhoging en accijnsverhoging) terug naar ondernemers. Resultaat: Heel belangrijk.
  • Het werkgeversdeel van de lasten op arbeid moet omlaag. Resultaat: Een absolute prioriteit.
  • De risico’s rondom werkgeverschap (Wet Poortwachter en Loondoorbetaling bij Ziekte) moeten omlaag. Resultaat: Een absolute prioriteit.
  • Een lichter fiscaal regime voor de kleinste bedrijven in bijvoorbeeld de eerste jaren of eerste jaren van werkgeverschap. Resultaat: Belangrijk.
  • Modernisering van stimuleringsregelingen voor groei en innovatie. Resultaat: Redelijk belangrijk.
  • Een gelijke fiscale behandeling van Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen. Resultaat: Neutraal.
  • Loondoorbetalen bij ziekte: Resultaat: Een absolute prioriteit.

Naast deze onderwerpen had je de mogelijkheid om andere onderwerpen te agenderen. De meeste onderwerpen waren reeds bekend. De onderwerpen hebben we samengevat en in onderstaand overzicht geplaatst:

ONL Poll - Prioriteiten Schaduwbegroting - Vraag 8 - Andere Onderwerpen

Twee onderwerpen hebben we niet specifiek gepeild. Deze staan reeds bovenaan de lijst met prioriteiten. Dit betreft de Wet Werk en Zekerheid en Financiering. Hierover tref je onderstaand de huidige acties van ONL voor Ondernemers.

De Wet Werk en Zekerheid:

De WWZ blijft natuurlijk één van de absolute prioriteiten van ONL voor Ondernemers en was daarom niet als zodanig in de peiling opgenomen. ONL is al sinds maart 2014 bezig om de problemen met de Wet Werk en Zekerheid aan te kaarten. Onze indringende oproep aan Minister Asscher om opnieuw naar de tekentafel te gaan kan je via deze link nalezen. Het position paper met alle aanbevelingen aan Minister Asscher vind je hier.

Financiering:

Financiering staat natuurlijk altijd bovenaan de prioriteitenlijst van ONL voor Ondernemers. Sinds de financiële crisis is het vinden van financiering voor MKB’ers lastiger geworden. Banken houden vaker de hand op de knip en grijpen verontrustend veel naar rigide instrumenten als bijzonder beheer. ONL zet zich in om banken op hun verantwoordelijkheid te wijzen, de politiek om actie te vragen en, het meest belangrijke, andere vormen van financiering leven in te blazen. Een van de recente initiatieven van ONL is DNOB, dit nieuwe financieringsplatform opent op 1 september 2015 haar deuren. De website van DNOB komt binnenkort online. Om je in te schrijven voor meer informatie ga je naar www.dnob.org.

Grafieken per vraag:

Belastingverhogingen van 12 miljard euro van het Kunduz-akkoord (o.a. btw-verhoging en accijnsverhoging) terug naar ondernemers.

1 Lastenverhogingen Kunduz Akkoord

Het werkgeversdeel van de lasten op arbeid moet omlaag.

2 - Werkgeversdeel van de lasten op arbeid

De risico’s rondom werkgeverschap (Wet Poortwachter en Loondoorbetaling bij Ziekte) moeten omlaag.

3 - Risico's rondom werkgeverschap

Een lichter fiscaal regime voor de kleinste bedrijven in bijvoorbeeld de eerste jaren of eerste jaren van werkgeverschap.

4 - Een lichter fiscaal regime voor kleinste bedrijven en beginnende werkgevers

Modernisering van stimuleringsregelingen voor groei en innovatie.

5 - Moderniseren van Stimuleringsregelingen voor groei en innovatie

Een gelijke fiscale behandeling van Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen.

6 - Een gelijke behandeling van Vreemd Vermogen en Eigen Vermogen

Loondoorbetalen bij ziekte.

7 - Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte