Persberichten

Persbericht: ONL Lobby voor lastenverlichting succesvol maar veranderingen Belastingplan 2016 nog wel noodzakelijk

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 8 december 2015

“Lobby voor lastenverlichting heeft gewerkt.”

Cruciale veranderingen in het Belastingplan 2016 noodzakelijk.

“Kabinetsplannen voor BOX III en de WBSO onverstandig.”

ONL voor Ondernemers is zeer verheugd dat er vandaag een akkoord bereikt is over 5 miljard euro aan lastenverlichting. Dat is goed nieuws voor Nederland. Mensen hebben meer te besteden en dat is goed voor het MKB.

ONL roept de Eerste Kamer echter wel op om nog steeds zeer kritisch te kijken naar enkele voorstellen van het Kabinet in het Belastingplan 2016. De plannen om oplopende forfaitaire tarieven in te voeren in de vermogensrendementsheffing zitten juridisch niet goed in elkaar en leiden tot ongewenste neveneffecten. Met de voorgenomen integratie van de WBSO en de RDA tot één gezamenlijke innovatieregeling wordt er bewust een risico genomen dat het budget in rap tempo wordt uitgehold vanwege het wegnemen van het plafond. Daarnaast zijn ook enkele technische wijzigingen in de tariefstructuur van de WBSO nodig om kapitaalintensieve innovatie in Nederland te houden.

De woordvoerders in de Eerste Kamer maken op 8 december 2015 hun eerste indruk van het wetsvoorstel bekend, vervolgens zal op dinsdag 15 december het plenaire debat in de Eerste Kamer plaatsvinden. ONL voor Ondernemers heeft de suggesties tot verbetering van het Belastingplan 2016 reeds aan de Eerste Kamerleden toegestuurd.

Hans Biesheuvel:
“De kabinetsplannen voor BOX III en de WBSO zijn onverstandig. Er worden wijzigingen gemaakt waarvan het uiteindelijke effect hoogst onduidelijk is.

De progressieve vermogensrendementsheffing voert een straf in op werken, ondernemen en sparen. Daarnaast zetten experts grote vraagtekens bij de hoogte van de tarieven. Belastingplichtigen met een simpele spaarrekening of een conservatieve beleggingsstrategie kunnen meer dan 100% belasting gaan betalen.

Op dit moment is de WBSO een zeer doelmatige en efficiënte regeling om het MKB te laten innoveren en groeien. Er leeft bij ondernemers grote bezorgdheid rondom de plannen. Als komend jaar in rap tempo het budget wordt opgesoupeerd door enkele grote concerns krijgt het MKB uiteindelijk de rekening gepresenteerd. De WBSO is bedoeld om het MKB te stimuleren om te innoveren. Dit bevordert groei en werkgelegenheid. Zie ook het CBS rapport van vandaag waarin eens te meer blijkt dat de banen zitten bij de kleinere (familie) bedrijven.”

Bij hoge uitzondering oproep aan Eerste Kamer:
ONL voor Ondernemers richt zich bij hoge uitzondering zo nadrukkelijk tot de Eerste Kamer om een onderwerp aan te kaarten. Zij heeft dit ook gedaan bij de beraadslaging over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in mei en juni 2014. De suggesties en verbeteringen voor de WWZ zijn toen niet overgenomen. Helaas is gebleken dat de WWZ inderdaad heeft geleid tot een verslechtering van het ontslagrecht. De ontslagprocedure en de ontslagtoets zijn zwaarder geworden en het systeem is gejuridiseerd. Door de ketenbepaling moeten mensen eerder op zoek naar een nieuwe baan in plaats van dat zij een vast contract aangeboden krijgen. De werkloosheid is door de WWZ dan ook niet teruggedrongen.

Overzichtsdocument verbeteringen en suggesties integratie WBSO en RDA:

https://onl.nl/wp-content/uploads/2015_12_07_Overzichtsdocument-integratie-WBSO-en-RDA.pdf

Overzichtsdocument verbeteringen en suggesties Vermogensrendementsheffing:
https://onl.nl/wp-content/uploads/2015-11-09_ONL_Position-Paper_Vermogensrendementsheffing-De-logica-zegt-nee.pdf

Oproep Lastenverlichting, geen politieke spelletjes ten koste van het MKB:
https://onl.nl/persberichten/persbericht-geen-politieke-spelletjes-ten-koste-van-herstel-economie/

Column Hans Biesheuvel: “It’s the economy, stupid!”:
https://onl.nl/onl-in-het-nieuws/its-the-economy-stupid-column-hans-biesheuvel-telegraaf/


Einde bericht.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Geert Gladdines, Senior Beleidsmedewerker, via 06 10 15 00 46
of via g.gladdines [@] onl.nl