NieuwsONL in de media

Lobby voor Lastenverlichting werkt!

ONL voor Ondernemers is verheugd dat er dinsdag een akkoord bereikt is over 5 miljard euro aan lastenverlichting. Dat is goed nieuws voor Nederland. Mensen hebben meer te besteden en dat is goed voor het MKB.

ONL roept de Eerste Kamer echter wel op om nog steeds zeer kritisch te kijken naar enkele voorstellen van het Kabinet in het Belastingplan 2016. De plannen om oplopende forfaitaire tarieven in te voeren in de vermogensrendementsheffing zitten juridisch niet goed in elkaar en leiden tot ongewenste neveneffecten. Met de voorgenomen integratie van de WBSO en de RDA tot één gezamenlijke innovatieregeling wordt er bewust een risico genomen dat het budget in rap tempo wordt uitgehold vanwege het wegnemen van het plafond. Daarnaast zijn ook enkele technische wijzigingen in de tariefstructuur van de WBSO nodig om kapitaalintensieve innovatie in Nederland te houden.

 

Lees hier het hele artikel op deondernemer.nl

(bron deondernemer.nl)