NieuwsPosition Papers

Loondoorbetaling bij Ziekte – ONL Position Paper voor hoorzitting Tweede Kamer.

Hoorzitting “Problematieken MKB” in de Tweede Kamer
Blok 2: Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte
Woensdag 25 november 2015

Op woensdag 25 november 2015 bespreekt de Tweede Kamer de verplichting voor ondernemers om bij zieke werknemers het loon twee jaar lang door te betalen, ongeacht de oorzaak van het ziekteverzuim. Deze loondoorbetaling is één van de grootste groeibrekers van onze economie. ONL voor Ondernemers heeft namens de aangesloten ondernemers een position paper geschreven. Dit position paper is aan de leden van de Tweede Kamer toegestuurd. Via deze link kan je het position paper downloaden.

Samenvatting inbreng ONL
De plicht om het loon van een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen is niet meer van deze tijd. De economie is veranderd, daar horen andere arbeidsverhoudingen bij. Momenteel is de loondoorbetalingsplicht, gecombineerd met de Wet Verbetering Poortwachter, dé rem op de groei van werkgelegenheid in Nederland. De risico’s die de loondoorbetalingsplicht met zich meebrengt liggen veel te eenzijdig op het bord van de werkgever. Daarmee is er geen prikkel om een snelle re-integratie te bewerkstelligen.