CoronaNieuwsPersberichten

Oproep ONL: Maak niet weer dezelfde SBI-fout!

In een brief aan Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dringt Ondernemersorganisatie ONL erop aan om geen gebruik te maken van SBI-codes als aanvraagcriterium voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Hans Biesheuvel van ONL: ‘Het willekeurige systeem van SBI-codes heeft bij de TOGS-regeling al voor chaos en onrust gezorgd, dat moet niet nog een keer gebeuren.’

Geen toevoegde waarde
De TVL is specifiek voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Voor de nieuwe steunmaatregel worden voorwaarden gesteld aan de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. Volgens ONL heeft het toepassen van de SBI-code daarom geen toegevoegde waarde.

Geen TOGS, geen TVL?
Ondernemers die de afgelopen maanden voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni ook gebruik maken van de nieuwe TVL. Tienduizenden bedrijven vallen echter nog steeds buiten de boot voor de TOGS. Hun activiteit komt niet overeen met een van de vastgestelde SBI-codes, maar deze ondernemers worden wel hard geraakt door de coronacrisis.

Voorkom onnodige chaos, onrust en faillissementen
Hans Biesheuvel: ‘Het valt aan ondernemers niet meer uit te leggen waarom de een wel en de ander niet in aanmerking komt voor de maatregelen. Om meer chaos, onrust en onnodige faillissementen te voorkomen, vragen wij de minister met klem om deze onnodige voorwaarde te laten vervallen.’

Lees hier de brief van ONL aan staatssecretaris Mona Keijzer