Nieuws

ONL: ‘Maak ruimte voor huisvesting arbeidsmigranten’

Ondernemers die arbeidsmigranten inschakelen en bouwers van geschikte huisvesting voor deze doelgroep lopen te vaak tegen muren op bij gemeenten. “In de praktijk wordt er te weinig ruimte geboden voor huisvesting voor arbeids- en kennismigranten, terwijl we deze mensen juist nu, in deze krappe arbeidsmarkt, keihard nodig hebben”, zegt ONL-voorman Hans Biesheuvel.

In de Tweede Kamer staat het thema arbeidsmigratie donderdag op de agenda. ONL pleit in de aanloop naar dit debat voor beter beleid om fatsoenlijke, tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. “In het rapport van de Commissie Roemer uit 2020 werd hier ook al op gehamerd. Het is essentieel dat verschillende bestuurslagen, gemeente, provincie en rijk, de handen hiervoor ineenslaan”, maant Biesheuvel.

Woonruimte op bedrijventerreinen

De vraag naar huisvesting is het grootst op bedrijventerreinen. “Op dit moment wordt er onvoldoende nagedacht over de huisvesting van personeel dat op deze bedrijfsterreinen aan de slag gaat, bijvoorbeeld in grote distributiecentra van supermarkten.” Arbeidsmigranten zijn hierdoor aangewezen op de lokale woningmarkt die oververhit is en zijn vaak het slachtoffer van malafide verhuurders die hoge huurprijzen rekenen waardoor vaak te veel mensen in één woning zitten. “Deze verkamerde woningen zijn vaak slecht onderhouden en ook de leefbaarheid in wijken holt achteruit door dit soort praktijken”, zegt de ONL-voorman.

Verlichting van woningmarkt

Bedrijven die afhankelijk zijn van arbeidsmigranten en experts op het gebied van flexibel wonen zitten met de handen in het haar, omdat gemeenten geen prioriteit geven aan het toewijzen van terreinen waar arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. ONL roept daarom op om welwillende ondernemers en flexbouwers te faciliteren met Roemer-proof huisvestingsprojecten. “Dit heeft als bijkomend voordeel dat er minder druk komt op de woningmarkt.”  Daarnaast moet er worden gekeken naar oplossingen die de gemeentegrens overstijgen. “Zorg ervoor dat de ruimte die beschikbaar is binnen de regio op korte termijn kan worden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiervoor is samenwerking tussen de lokale overheid, ondernemers, de provincie en andere belanghebbenden essentieel.” ONL wijst naar de initiatieven die er al zijn, zoals de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten, die werkt aan oplossingen voor meer en betere huisvesting. “Ga hiermee in gesprek”, aldus Biesheuvel. “Het ontbreekt niet aan wil bij ondernemers, bouwers en werkgevers. Maak hier gebruik van. Zonder arbeids- en kennismigranten komt de Nederlandse economie tot stilstand, dus regel de huisvesting op een nette manier en stop deze mensen niet weg in achterkamertjes.”