Agenda

maandag 12 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst de Maatschappij met Hans Biesheuvel

Hans Biesheuvel is gastspreker op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Maatschappij in Dordrecht. Het thema van de avond is: De Groeiagenda van Nederland.

Programma maandag 12 januari
17.30 uur Inloop
18.00 uur Opening met welkom speeches van beide voorzitters
18.15 uur aanvang van het warme Hollandse buffet
19.15 uur einde buffet.
19.30 uur Nieuwjaars speeches van de voorzitters
19.45 uur spreker de heer Hans Biesheuvel
20.30 uur start netwerkborrel
22.00 uur einde bijeenkomst

Aanmelden
Meer informatie over de bijeenkomst en over aanmelden is te zien op de website van De Maatschappij.

Over de Maatschappij Dordrecht
Het departement Dordrecht van De Maatschappij komt 9 maal per jaar bijeen om niet alleen naar een spreker te luisteren en te kijken maar ook om elkaar te treffen in een goede atmosfeer. De Maatschappij heeft leden uit nagenoeg elke bedrijfsgroep maar ook uit politiek, overheid en tegenwoordig veel ZZP’ers. Kortom een breed gezelschap. Dat is ook de kracht van ons departement dat een ieder toegankelijk is en zich hiervoor ook openstelt.