AgendaOpenbare bijeenkomsten

woensdag 22 -25 oktober: Handelsmissie naar Aruba

Bent u als Nederlandse ondernemer geïnteresseerd in zakendoen op Aruba? Ga dan mee naar ‘Green Aruba, where Europe Meets the Americas’.

Deze conferentie vindt 22 tot en met 25 oktober plaats op Aruba. Het ministerie van Buitenlandse Zaken peilt tijdens de informatiebijeenkomst ook of er vanuit het bedrijfsleven belangstelling is voor een handelsmissie naar het Caribische eiland.

Programma (bekijk het volledige programma hier)
Dit jaar worden twee succesvolle conferenties – ‘Green Aruba’ en ‘Europe Meets the Americas’ – samengevoegd tot één conferentie, gericht op ondernemers, overheden en investeerders uit Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De nadruk van het conferentie-programma ligt op duurzame oplossingen, waaronder:
• duurzame energie
• duurzame technologie
• duurzame infrastructuur
• duurzame toerisme

Tal van prominente sprekers laten hun licht schijnen over de nieuwste en meest geavanceerde technologieën op het gebied van duurzaamheid: welke technologie is nu reeds beschikbaar of is dat binnenkort, hoe kan deze worden toegepast en wat zijn de mogelijkheden binnen de genoemde specifieke sectoren? De presentaties worden uiteraard toegespitst op de positie van het bedrijfsleven in Europa en Latijns-Amerika, met inbegrip van de rol die ‘Gateway Aruba’ kan vervullen om ondernemers uit beide continenten actief te faciliteren bij het vinden van kansen op nieuwe markten en het leggen van contacten met potentiële handelspartners. Aan de conferentie is tevens een tradeshow gekoppeld waar bedrijven hun producten (kunnen) presenteren.