Columns & OpiniestukkenNieuws

Man van 17 Miljard – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Hans Biesheuvel, Telegraaf 2 maart 2017

Man van 17 Miljard

Vorige week kwam het CPB met de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Bij de plannen van de linkse partijen wordt de rekening bij ondernemers wordt gelegd.

In verkiezingstijd ligt het gevaar op de loer dat politieke partijen zich alleen nog richten op hun eigen achterban. Het grote perspectief ontbreekt en hun mooie beloftes en plannen hebben een hoog ‘na ons de zondvloed gehalte’.

De PvdA van Lodewijk Asscher spant de kroon met een verhoging van de lasten voor ondernemers met 17 miljard euro. Als je dat voorstelt ben je gericht banen aan het vernietigen.

Het is ook ongeloofwaardig. Asscher heeft vier jaar lang met volle overtuiging meegedaan met het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daar heeft iedereen offers voor gebracht. Nu de begroting op orde is wil hij het tekort de komende jaren fors laten oplopen. Dat staat gelijk aan het dak repareren en er vervolgens zelf weer een gat in slaan.

Het klassieke recept van herverdelen werkt niet. De banen zitten bij ondernemers. Een volgend kabinet moet het werkgeverschap aantrekkelijker maken. Het enige recept voor groei en banen is de lasten voor ondernemers verlagen.

Asscher kan de boeken in als man van 17 miljard, maar de gewone man zit straks werkloos thuis.