ONL in de media

Ondernemers in gesprek met Mark Rutte olv Mirjam Bink

Op 28 januari j.l. zijn in de Studio’s van Aalsmeer zo’n zeshonderd ondernemers bijeengekomen om het gesprek aan te gaan met Minister-President Mark Rutte en kamerlid Erik Ziengs van de VVD onder leiding van dagvoorzitter Mirjam Bink. De wens van ONL voor Ondernemers is om de kloof tussen politiek en ondernemers te verkleinen. Onderwerp van gesprek is dan ook ondernemerschap: wat moet Den Haag beter doen en welke maatregelen drijven werkgevers tot wanhoop?

De gehele middag is interactief, ondernemers kunnen reageren op vragen en hebben diverse mogelijkheden om onderwerpen aan te dragen waar Mark Rutte direct op kan reageren. De Minister-President erkent dat het bedrijfsleven een grote prijs heeft moeten betalen in de afgelopen periode en vraagt de aanwezige ondernemers hem te blijven steunen en koers te houden. Hij geeft aan trots te zijn op de hervormingen van de afgelopen tijd.

Ondernemers komen met diverse vraagstukken. Zo wordt aangegeven dat kleine bedrijven moeite hebben om innovatiesubsidies uit het topsectorenbeleid te krijgen, het gaat vooral naar de grote bedrijven. Er wordt geklaagd over regeldruk, bureaucratie en men vindt dat Nederland te graag het braafste jongetje van de klas wil zijn.

Er wordt met name veel over de hervormingen op de arbeidsmarkt gesproken, ondernemers geven aan dat deze niet in lijn zijn met wat ondernemers nu nodig hebben. Dagvoorzitter en initiatiefnemer van ONL Mirjam Bink geeft aan dat zij op dit moment niet anders kan dan ondernemers te adviseren geen personeel aan te nemen vanwege de te hoge risico’s. Een gemiste kans van dit kabinet om ervoor te zorgen dat het werkgeversrisico, zeker wanneer dit een startende ondernemer betreft, niet verlaagd zijn.

Rutte belooft deze middag dat wanneer de economische groei het toelaat de lasten worden verlaagd met € 3 tot € 5 mrd om het voor ondernemers aantrekkelijker te maken om mensen in dienst te nemen.

Na afloop nodigt Mark Rutte de mensen uit voor een borrel en kunnen mensen het gesprek informeel vervolgen met diverse kamerleden van de VVD.

Artikel FD met het verslag van deze dag Rutte lokt ondernemer naar stembus  20150128_141229