Nieuws

Na aanhoudende lobby ONL: meer bedrijven krijgen energiesteun

Voorschot op de TEK-regeling en hoger maximumbedrag staan nog wel op de agenda.

Het kabinet heeft woensdag besloten om de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan te passen. Het percentage energie-intensiviteit waaraan een ondernemer moet voldoen gaat omlaag, van 12,5% naar 7%. Dat betekent dat ondernemers voor de energiesteun moeten aantonen dat hun energiekosten 7% of meer van hun omzet bedraagt. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers, reageert verheugd op dit nieuws. “Er zijn maar weinig mkb-ondernemers die aan het oorspronkelijke percentage van 12,5% voldoen. Hierdoor dreigde een grote groep ondernemers niet in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, terwijl ze wel een torenhoge energierekening hebben. Gister vernam ik dat dit kabinet het percentage wilde verlagen naar 6%. Daar had ik op gerekend. Dat is nu dus 7% gebleken, maar dat is ook goed nieuws. Met deze aanpassing krijgen meer bedrijven energiesteun.” De ondernemersorganisatie heeft zich de afgelopen weken hier- voor ingespannen.

Minimumverbruik en maximum van €160.000

Ondanks dit goede nieuws ziet ONL kansen om de TEK-regeling nog verder te verruimen. Donderdag vindt er een belangrijk debat plaats in de Tweede Kamer over de TEK-regeling. Biesheuvel komt daarom met de volgende oproep: “Ga met voorschotten werken en verhoog de maximale uitkering.”

ONL blijft hameren op het verstrekken van voorschotten op de TEK-regeling. Biesheuvel: “Het loket voor de TEK-regeling gaat pas in april 2023 open, terwijl ondernemers nu al niet weten of ze aan het einde van de maand hun energierekening kunnen betalen. Mkb’ers die straks recht hebben op energiesteun moeten daarom een voorschot kunnen krijgen.” De Eerste Kamer heeft hierover recent een motie aangenomen. De ondernemersorganisatie verwacht dan ook dat de voorschotten er gaan komen.

De ONL-voorman vervolgt zijn betoog over de TEK: “Verhoog daarnaast het maximumbedrag van de regeling. Een maximale tegemoetkoming van €160.000 is voor veel bedrijven niet toereikend. Denk daarbij met name aan bedrijven in een keten, bijvoorbeeld een bakker met vijf vestigingen. Zelfs met die €160.000 euro moeten deze ondernemers alsnog de deuren sluiten.” Voor tuinders gold overigens vanwege Europese regels een lager maximumbedrag per onderneming van €62.000. Die regels zijn versoepeld door de Europese Commissie, waardoor zij nu ook recht hebben op maximaal €160.000. Dat is goed nieuws, volgens ONL.

Tot slot vraagt ONL aandacht voor de grote energie-intensieve bedrijven. Zij komen niet in aanmerking voor de TEK-regeling, die uitsluitend geldt voor het mkb. Het is volgens ONL belangrijk dat ook deze bedrijven tegemoet worden gekomen in hun energierekening. Biesheuvel wijst erop dat het mkb sterk verweven is met het grootbedrijf. Als voorbeeld noemt hij bedrijven binnen de chemiesector, die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie.

ONL verwacht dat donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer de laatste aanpassingen aan de TEK-regeling geregeld gaan worden. “Zodra de TEK-regeling definitief is, moet de overheid ervoor zorgen dat ondernemers versneld kunnen verduurzamen. Steun het mkb daarbij gericht in de vorm van geld en advies”, besluit Hans Biesheuvel van ONL zijn betoog.