Ondernemerspanel

Meer dan de helft van de ondernemers verwacht liquiditeitsproblemen

Sinds de start van de coronacrisis hebben ONL en Stichting MKB Financiering in maart, mei en juni gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. Om een vinger aan de pols te houden vroegen we afgelopen week in onze wekelijks app opnieuw hoe het staat met de liquiditeit van ondernemingen.

Uit onze wekelijkse vragenlijst blijkt dat 51% van de deelnemende ondernemers nu liquiditeitsproblemen heeft of daar binnenkort mee te maken denkt te krijgen. In juni was dit nog 54% van de ondernemers. Daarbij geven 35% van de ondernemers aan dat ze met deze problemen niet terecht kunnen bij hun bank, hetzelfde percentage als tijdens de vragenronde in maart. Ook heeft meer dan de helft van de ondernemers die de vragen beantwoordden niet het gevoel dat de bank naast hun staat als partner bij dit probleem. ONL vindt het belangrijk dat ondernemers niet alleen terecht kunnen bij hun kredietverstrekker voor het stellen van vragen, maar ook terecht kunnen voor een gedegen advies.

Daarnaast blijkt dat een meerderheid van 73% van de ondernemers niet van plan is om op korte termijn te investeren. Hierbij staat het merendeel van de respondenten er niet voor open om anderen mee te laten investeren in hun onderneming als mede-aandeelhouder.