OndernemerspanelPoll

Meer dan driekwart van de Nederlandse ondernemers ervaart hoge regeldruk

Ondernemers moeten zich aan veel wetten en regels houden. Gelukkig staat deze hoge regeldruk op de agenda bij politici in Den Haag. Zo neemt ONL-medeoprichter Mirjam Bink deel aan de Strategische commissie betere regelgeving, oftewel: de Commissie van Straalen. Zij adviseren het kabinet over de knelpunten van mkb’ers bij bestaande regelgeving. Toch moet er nog veel gebeuren. ONL vroeg via haar ondernemerspanel-app: ervaar jij veel regeldruk?

Vooral rond personeelswetgeving, zoals de wet verbetering poortwachter en re-integratieverplichtingen, ervaren ondernemers veel regeldruk. Bijna de helft van het panel vulde in dat zij op het gebied van personeelswetgeving de meeste hinder van wet- en regelgeving ondervinden. Omdat de politiek steeds de spelregels op de arbeidsmarkt verandert, weten ondernemers niet meer waar zij aan toe zijn.

ONL heeft daarom, naar aanleiding van de Commissie Borstlap (adviesrapport over de arbeidsmarkt aan het kabinet), het ONL Toekomstplan Arbeidsmarkt ontwikkeld. Punt 1 uit het plan: ontlast de werkgever door structurele veranderingen in het arbeidsrecht. Er zou bij de verplichtingen en risico’s van het werkgeverschap beter gekeken moeten worden of het redelijk is dat de ondernemer hiervoor aansprakelijk is. Als werkgevers worden verlost van onnodige lasten- en regeldruk zullen zij meer mensen in dienst durven nemen.

ONL schreef ook mee aan het rapport van Commissie Borstlap. Onze input? Kort onder andere de loondoorbetalingsplicht bij ziekte in en verlicht de re-integratieverplichtingen. Maak daarnaast het ontslagrecht eenvoudiger en maak langer lopende, tijdelijke arbeidscontracten mogelijk.

Het ONL Toekomstplan Arbeidmarkt hebben wij op 21 januari 2020 aangeboden aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ONL Ondernemerspanel gaf belangrijke input voor de onderbouwing van onze argumenten.