Nieuws

Merendeel zelfstandigen wil blijven ondernemen

 

Het kabinet laat met het derde steunpakket zien begrip te hebben voor de situatie waar veel
zelfstandige ondernemers momenteel in zitten. De inkomensondersteuning en overige regelingen
zijn nu voor een langere periode verlengd, waardoor ondernemers relatieve ruimte hebben om
verder te kunnen.

De klankbordgroep Tozo heeft samen met het ministerie van SZW in augustus een enquête uitgezet
onder zelfstandig ondernemers. De uitkomsten van deze enquête (pdf) met bijna 6.300 (6.299 om
precies te zijn) respondenten bieden een goede basis voor de Tozo 3 zoals deze er nu ligt.
Het merendeel van de respondenten (94,33%) geeft aan ondernemer te zijn en ondernemer te willen
blijven en, belangrijker nog, daar ook goede mogelijkheden voor te zien. Van deze groep geeft 12%
aan om als ondernemer zich op andere activiteiten te willen richten. Een kleine groep van 5,67%
geeft aan het bedrijf te willen beëindigen en als werknemer verder te willen.
De veerkracht van zelfstandigen laat zich ook hier weer zien. Een meerderheid van zo’n 64% gaat zelf
op zoek naar nieuwe kansen en 38,48% daarvan geeft aan geen hulp nodig te hebben. Met de
versterking van de ondernemersvaardigheden en/of heroriëntatie op nieuwe kansen kunnen
ondernemers goed worden geholpen.

Dat het kabinet inzet op heroriëntatie en ontwikkeling door het programma NL Leert Door is dan ook
een goede zaak. De behoefte daaraan is al gebleken doordat binnen een maand de beschikbare
ontwikkeladviezen al zijn gebruikt. Het is belangrijk dat het ministerie van SZW ruim inzet op deze
ontwikkeladviezen en het latere scholingstraject zodat iedereen die het nodig heeft de mogelijkheid
krijgt in deze tijden van crisis in zijn of haar inkomen te voorzien.