Nieuws

Microkredieten voor ondernemers op Aruba

December 2016 tekenden Elwin Groenevelt, directeur Qredits, en minister-president Eman van Aruba een overeenkomst die zal gaan bijdragen aan de versterking van het ondernemerschap op Aruba. Het doel is om startende ondernemers op Aruba meer kansen te bieden om hun eigen bedrijf op een goede manier te starten en bestaande ondernemers de mogelijkheid te geven om te investeren.

Vanaf 1 april 2017 zal Qredits microkredieten verstrekken van maximaal $25.000 en aspirant-ondernemers begeleiden bij het opzetten van een eigen bedrijf. Qredits zal hiervoor een vestiging openen op Aruba met lokale bedrijfsadviseurs. In 2017 wordt er ook gestart met het onderwijsprogramma ‘EigenBaas’ op Arubaanse scholen. Studenten gaan zelf aan de slag met een ondernemingsplan en komen zo in een vroeg stadium in aanraking met ondernemerschap. Hierbij worden de studenten begeleid door ervaren bedrijfsadviseurs. De initiatieven zullen het ondernemerschap bij de inwoners van Aruba stimuleren.