Nieuws

Mijn Buuf op bezoek bij ONL: Maatwerk in regelgeving nodig voor maatschappelijke ondernemers

Pas geleden was Petra Pent (initiatiefneemster Mijn Buuf) op bezoek bij Hans Biesheuvel. Zij vertelde hier over haar sociale onderneming Mijn Buuf, een atelier dat zich richt op kwetsbare (migranten) vrouwen. Vaak spreken zij de Nederlandse taal nog niet goed en zijn zij nauwelijks geschoold. Veel van deze vrouwen weten weinig over hoe Nederland werkt terwijl zij wel een nieuwe generatie Nederlanders opvoeden. Persoonlijk leed of gezondheidsklachten werken belemmerend in hun participatie aan de arbeidsmarkt, maar bij Mijn Buuf merken ze dat deze vrouwen doorzetters zijn. Zij willen graag hun bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij en hebben een omgeving nodig waar zij hun talenten kunnen inzetten. Mijn Buuf heeft als doel deze vrouwen te empoweren door ze te laten werken in hun atelier en daarmee hun zelfredzaamheid te bevorderen. Sommige van de migrantenvrouwen zijn alleenstaande moeders. Zij zullen niet snel voltijd gaan werken, maar kunnen wel op hun manier hun steentje bijdragen aan de maatschappij. In veel gevallen niet in een fulltime betaalde baan en soms is vrijwilligerswerk al best een uitdaging. 

 

In dit traject naar meer zelfredzaamheid loopt Petra met de vrouwen van Mijn Buuf tegen belemmerende regelgeving aan. Zij wil daarom dat er meer maatwerk wordt toegepast. De vrouwen van Mijn Buuf zouden vrijwilligerswerk kunnen doen, snuffelstages of eventueel parttime werk. Er is genoeg te doen in Nederland en veel van deze vrouwen zijn gemotiveerd bij te dragen. Om dit mogelijk te maken is maatwerk nodig én vereenvoudiging van de regels. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk door deze doelgroep bij bedrijven met een maatschappelijke doelstelling niet direct als arbeidsverdringing te zien of door daar de vrijwilligersvergoeding onbelast te maken. Het is dus belangrijk om haast te maken met de rechtspositie van de maatschappelijke BV (BVm).

Verder zijn de regels voor toeslagen zo ingewikkeld, dat het vaak onduidelijk is in hoeverre parttime werk een beloning is, of dat het je geld gaat kosten. Eén ‘participatietoeslag’, waarin bijvoorbeeld een extra vergoeding of een reiskostenvergoeding samen gaan met de overige toeslagen, maken het overzichtelijker én beschermen deze kwetsbare doelgroep tegen fouten bij het aanvragen van toeslagen. 

Dit maatwerk zou zowel bevorderlijk zijn voor de Nederlandse samenleving, als voor de migrantenvrouwen zelf en voor de kinderen die zij opvoeden. Immers, uit onderzoek* is gebleken dat kinderen van ouders die minder stress ervaren een betere startpositie hebben.

*Neece, Green & Baker (2012). Parenting Stress and Child Behavior Problems: a Transactional Relationship Across Time. American Journal of Intellectual and Developmental Disabilities (AJIDD), 117(1)  pg. 48-66