NieuwsPersberichten

Miljoenennota zet verdienvermogen Nederland zwaar onder druk

ONL voor Ondernemers reageert bezorgd op Prinsjesdagplannen van dit kabinet

Het kabinet zet volgend jaar in op koopkrachtmaatregelen en een lagere energierekening. De rekening voor het pakket aan maatregelen wordt gelegd bij bedrijven en mensen met vermogen. Dat is de boodschap uit de Miljoenennota, die minister Sigrid Kaag van Financiën zojuist heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. “Het kabinet is gewend geraakt aan uitgeven om vervolgens de rekening bij ondernemers neer te leggen, maar er komt een moment dat het geld op is en je het verdienvermogen schaadt”, waarschuwt ONL-voorman Hans Biesheuvel. ONL voor Ondernemers reageert daarmee op de plannen uit de Prinsjesdagstukken.

Het kabinet trekt 17,2 miljard euro uit om de koopkracht te verbeteren. ONL begrijpt de keuze voor koopkrachtreparatie, die ook goed is voor het bedrijfsleven. Wel wijst de ondernemersorganisatie op een zorgwekkende trend die het verdienvermogen van Nederland zwaar onder druk zet. Na de Algemene Politieke Beschouwingen van vorig jaar en de Voorjaarsnota van 2022 gaan de lasten voor ondernemers deze Prinsjesdag namelijk voor de derde keer in één jaar tijd omhoog.
Door de stapeling aan lasten voor het mkb komt het verdienvermogen onder druk te staan. De aangekondigde belastingverhogingen komen ook nog eens op het slechtst denkbare moment. “Bedrijven bezwijken onder de torenhoge energierekening. Om nog maar te zwijgen over de bijkomende coronaschulden, de inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt. Dit besef lijkt hier in Den Haag echter onvoldoende aanwezig te zijn gezien het gemak waarmee de rekening telkens bij de bedrijven komt te liggen”, aldus Biesheuvel.

Uit de Rijksbegroting blijkt dat het minimumloon versneld omhoog gaat met 10%. Het lage tarief in de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt gewijzigd van 15% naar 19%. En de winstgrens voor het lage tarief daalt, waardoor meer Bv’s in het hoge Vpb-tarief terecht komen. Ook wil dit kabinet vanaf 2024 bij box 2 van de inkomstenbelasting met twee schijven gaan werken. Voor een dividenduitkering van 67.000 euro geldt een tarief van 24,5% en daarboven is het 31%. Verder wordt de doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon van de DGA’s afgeschaft, wordt de zelfstandigenaftrek (opnieuw) versneld afgebouwd en verdwijnt de fiscale oudedagsreserve.
Het stoort ONL dat er telkens visieloos aan de knoppen van het belastingstelsel wordt gedraaid. Voor een stabiel vestigingsklimaat is dit funest. En wanneer er knopen worden doorgehakt is het vaak al te laat. Neem de maatregelen om mensen en bedrijven die worden getroffen door de stijgende energie- prijzen tegemoet te komen. Veel bedrijven zitten al maanden met een te hoge energierekening.

Een aantal maatregelen zijn wel positief voor het bedrijfsleven. Er komt bijvoorbeeld een verlenging van de tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns, verruiming van de werkkostenregeling en de fiscale vrijstellingen voor zowel de kilometervergoeding als de thuiswerkvergoeding gaan omhoog. Toch is Ondernemend Nederland er niet gerust op. Biesheuvel maakt zich grote zorgen over de derde lasten- verzwaring in korte tijd voor bedrijven en maant politici om de lasten de komende jaren anders te gaan verdelen. “Dit kabinet kan de rekening niet stelselmatig blijven neerleggen bij het bedrijfsleven zonder het verdienvermogen aan te tasten. Zie af van lastenverzwaringen voor het mkb, kijk naar verder uitstel van de betaling van de coronabelastingschuld en geef duidelijkheid over een energierekeningplafond voor ondernemers. Daar is nu niets concreets voor geregeld”, aldus Biesheuvel.

In de pers