NieuwsPersberichten

Minister Asscher staat open voor differentiatie tussen grote en kleine bedrijven

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 17 april 2014

ONL spreekt Minister Asscher: Onderzoek naar Wet Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte, Minister staat open voor differentiatie tussen grote en kleine bedrijven.

Op 16 april heeft ONL voor Ondernemers gesproken met Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Minister heeft aangegeven dat hij momenteel een onderzoek uitvoert naar de effecten van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte en de Wet Verbetering Poortwachter. Ook staat de Minister open om bij een herziening een onderscheid te maken tussen grote en kleine bedrijven.

Ondernemers nemen als gevolg van beide wetten minder personeel aan op een vast contract. Dit blijkt uit onderzoek van ONL voor Ondernemers. Hans Biesheuvel heeft de Minister verteld dat herziening van beide wetten dringend nodig is om werkgelegenheid te creëren. Beide wetten leiden tot zeer hoge administratieve en financiële lasten wanneer een werknemer onverhoopt ziek wordt. Kleine bedrijven kunnen deze lasten niet dragen en besluiten om het risico niet te nemen. Zij bieden hun werknemers hierdoor geen vast contract aan.

Het derde onderwerp van gesprek was het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet ligt nu bij de Eerste Kamer en dreigt een fiasco te worden voor kleine ondernemers. Als gevolg van dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid om werknemers flexibel in te huren beperkt, stijgen de ontslagkosten, kunnen proceskosten omhoog gaan en komt er meer onzekerheid bij de afwikkeling van een contract. ONL voor Ondernemers heeft een petitie gestart om het wetsvoorstel tegen te houden. Deze petitie is via de volgende link in te zien: https://onl.nl/nieuws/weg-met-wwz.

Hans Biesheuvel:
De afgelopen jaren zijn de lasten voor ondernemers fors gestegen. Niet allerminst door een stijging van de werkgeverspremies. Vergeet echter niet dat ondernemers het kloppende hart zijn van de economie. Zij zorgen voor innovatie en zij leveren de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid. Zoals het arbeidsrecht nu in elkaar zit is het niet gek dat ondernemers huiverig zijn om vaste contracten aan te bieden, of om überhaupt meer mensen in dienst te nemen. In het arbeidsrecht moeten we onderscheid durven maken tussen groot en klein. Verlaag de lasten voor kleine bedrijven, neem risico’s weg, en maak het daarmee makkelijker en goedkoper om mensen aan te nemen.”