Persberichten

Minister vertraagt oplossing voor problemen late betalingen

Goedemorgen Nederland – Omroep WNL
Op 13 oktober 2015 sprak Hans Biesheuvel bij Omroep WNL over de Initiatiefnota Late Betalingen Leverancierskrediet niet langer gratis”. Hans riep Minister Kamp van Economische Zaken op om haast te maken met een oplossing. Minister Kamp zou kleine ondernemers enorm helpen door mee te werken aan wijziging wet betalingstermijnen. Laat na 60 dagen de wettelijke rente gelden over de openstaande rekening. Hierdoor wordt het financieel niet meer aantrekkelijk om de leverancier te dwingen akkoord te gaan met een extreem lange betalingstermijn.

Via deze link kan je het fragment terugkijken (Deel II, min 4.13): http://www.omroepwnl.nl/video/detail/gnl__131015.Persbericht: Minister vertraagt oplossing voor problemen late betalingen
9 oktober 2015

Het CDA en ONL voor Ondernemers reageren met verbazing op de Kabinetsreactie van 9 oktober 2015 op de initiatiefnota over Late Betalingen Leverancierskrediet niet langer gratis”. Uit de reactie van Minister Kamp namens het Kabinet blijkt niet dat de noodzaak tot snelle actie is doorgedrongen. Minister Kamp lijkt het probleem zelfs drastisch te onderschatten.

Minister Kamp oppert dat ondernemers altijd naar de ACM kunnen stappen bij aantoonbaar misbruik van hun machtspositie. In de praktijk is dat echter geen oplossing voor het MKB. Het verandert namelijk niets aan de ongelijke positie tijdens de contractonderhandelingen. De initiatiefnota van het CDA en ONL voor Ondernemers biedt hier juist wel oplossingen voor.

Door lacunes in de huidige wetgeving kunnen op basis van inkoopmacht betalingstermijnen worden afgedwongen die de wettelijke termijn van maximaal 60 dagen ruimschoots overschreden. Dit gaat tegen de letter en geest van de huidige wetgeving in en is daarmee een evident falen van de huidige wetgeving. Als gevolg van deze oneerlijke handelspraktijken heeft het MKB grote moeite om voldoende werkkapitaal aan te houden voor hun dagelijkse activiteiten. Dit beperkt de investeringsruimte van deze bedrijven, belemmert hun groei en heeft een negatief effect op de werkgelegenheid.

Het CDA en ONL voor Ondernemers zullen dit agenderen bij het aankomende overleg in de Tweede Kamer over de initiatiefnota. Door de nota niet te omarmen – en door niet eens met andere oplossingen te komen – lijkt de Minister te ontkennen dat het MKB grote problemen ondervindt van het afdwingen van extreem lange betalingstermijnen. Minister Kamp zal daarom gevraagd worden voor het notaoverleg naar de Tweede Kamer te komen om de initiatiefnota met hem te bespreken.

Reactie Agnes Mulder:
“Het risico is dat er waardevolle tijd verloren gaat door eerst nu geen stappen te zetten. De initiatiefnota heeft namelijk al helder uiteengezet waarom zelfregulering niet werkt. Het afdwingen van late betalingstermijnen door grote bedrijven is gebaseerd op lacunes in de wetgeving die we met zijn allen reeds hebben afgesproken. Er is in de onderhandelingen tussen leveranciers en multinationals geen sprake van een evenwichtige relatie. Wij zullen de initiatiefnota met Minister Kamp bespreken in de Tweede Kamer.”

Reactie Hans Biesheuvel:
“Met name van de Minister van Economische Zaken had ik veel meer verwacht. Het afdwingen van late betalingstermijnen door grote bedrijven is gebaseerd op lacunes in de wetgeving die we met zijn allen reeds hebben afgesproken. Er is in de onderhandelingen tussen leveranciers en multinationals geen sprake van een evenwichtige relatie. Daardoor geldt het recht van de sterkste. Ondernemers vragen daarom zeer terecht aan Minister Kamp om op te treden. Zijn suggestie dat ondernemers in deze gevallen naar de ACM kunnen stappen is niet werkbaar. Het kalf is in die gevallen al verdronken. Er is hier sprake van het falen van de markt. Om een race to the bottom met alsmaar langere betalingstermijnen te voorkomen is onmiddellijke actie nodig. De initiatiefnota heeft een effectieve en eenvoudige oplossing. Ik wil met de Minister daarom op korte termijn in gesprek.”

Achtergrondinformatie:

Vervolgstappen
De initiatiefnota wordt aangemeld voor een notaoverleg in de Tweede Kamer. In dit overleg presenteert het CDA de initiatiefnota en hebben de woordvoerders van andere politieke partijen de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. De bewindspersoon is aanwezig bij dit overleg als adviseur van de Tweede Kamer. Bij dit overleg kunnen moties worden ingediend om de Minister te vragen alsnog tot actie over te gaan. Mocht de minister dan alsnog niet overgaan tot actie is er de mogelijkheid om te komen tot een initiatiefwet.

Over de nota
De initiatiefnota is een doeltreffende manier om kleinere bedrijven te beschermen tegen misbruik van de Europese Richtlijn. Door na 60 dagen een vergoeding te verplichten is het niet meer financieel aantrekkelijk om een betalingstermijn langer dan 60 af te spreken. Op dit moment worden leveranciers gedwongen om akkoord te gaan met een betalingstermijn van meer dan 60 dagen. Een termijn van 30 dagen is echter normaal. De initiatiefnota grijpt in op dit laatste punt. Doordat na 60 dagen rente verschuldigd is over het uitstaande bedrag is het leverancierskrediet niet langer gratis. Dat maakt het voor grote bedrijven niet meer aantrekkelijk om met het oog op financieel voordeel een zeer lange betalingstermijn af te dwingen.

Het probleem – Misbruik van uitzonderingsclausules in de huidige wetgeving.
De uitzonderingsclausule in de wet wordt misbruikt. Volgens de huidige wetgeving is een betalingstermijn van 30 dagen de standaard. In overleg mogen bedrijven onderling overeenkomen om deze termijn op te rekken naar 60 dagen. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan wanneer dat niet nadelig is voor één van de twee contractpartijen. Vanwege uitzonderingsclausules in de Richtlijn kunnen leveranciers worden gedwongen om bij het afsluiten van het leveringscontract akkoord te gaan met een langere termijn dan 60 dagen. Het inkopende bedrijf dwingt dit af doordat het anders naar een leverancier zal gaan die wel een langere termijn accepteert. Uit angst voor het verliezen van vervolgopdrachten stappen leveranciers niet naar de rechter om hun gelijk te halen.

De economische impact van het probleem van late betalingstermijnen
Uit cijfers van onderzoeksbureau EY blijkt dat het MKB jaarlijks minimaal 2,5 miljard euro schade oploopt.” Late betalingen gaan ten koste van de investeringskracht en het werkkapitaal van het MKB. Het is niet ongewoon dat bedrijven een overbruggingskrediet moeten afsluiten omdat de leverancier niet binnen 60 dagen de rekening voldoet. Het MKB bedrijf moet dus duur geld lenen à 8-10 procent omdat de levering van hun product of dienst moet worden voorgeschoten. Tegelijkertijd incasseert de multinational enkele procenten spaarrente door de betalingstermijn op te rekken. Op deze manier wentelen grote bedrijven hun financieringskosten af op het midden- en kleinbedrijf.