AgendaBesloten bijeenkomsten

MKB Advies Congres De Goudse Verzekeringen

Woensdag 18 september, 12.00 – 18.00 uur, Spant! Bussum

Hans Biesheuvel is spreker op het MKB Advies Congres.

Veel adviseurs werpen een nieuwe blik op hun bedrijfsmodel en zoeken naar manieren om hun toegevoegde waarde duidelijker te maken én te vergroten. Daarbij gaat het niet alleen om verzekeringen, maar ook om risicomanagement in bredere zin. Want een ondernemer wil weten welke specifieke risico’s hij loopt en hoe hij deze risico’s – en de kosten ervan – kan beperken. U kunt hierbij een onmisbare rol spelen. Daar hoort u alles over tijdens het eerste MKB Advies Congres in het Spant! in Bussum.

De MKB-strategie van De Goudse
Michel Lamie, bestuursvoorzitter van De Goudse, vertelt u over de ontwikkelingen bij De Goudse. Ook geeft hij zijn visie op de samenwerking met u en de wijze waarop wij elkaar kunnen versterken. Hierbij spelen klantgerichtheid en risicomanagement voor het MKB een belangrijke rol.

De adviseur als partner van het MKB
Het midden- en kleinbedrijf bevindt zich in zwaar weer. Door mee te denken over strategie en risico’s, en heldere oplossingen te leveren, kunt u een onmisbare partner zijn. Hans Biesheuvel geeft zijn visie op de ontwikkelingen in de MKB-markt en de kansen die daar voor u liggen.