Columns & Opiniestukken

‘MKB first’ als nieuw uitgangspunt – Column Hans Biesheuvel – Zoetermeerse Zaken

Column Hans Biesheuvel, Zoetermeerse Zaken. Nummer 2018 – 40, p. 13.

‘MKB-first’ als nieuw uitgangspunt

Nederland wordt steeds meer afhankelijk van het MKB. De multinationals krimpen qua personeelsbestand steeds verder in. Werkgelegenheid wordt vooral door het MKB gecreëerd en dit zal in de toekomst alleen maar meer worden. Hetzelfde geldt voor innovatie en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ondanks de belangrijke rol die MKB-bedrijven spelen in de (lokale) economie en maatschappij, sluiten beleid en regelgeving onvoldoende aan. Ik pleit daarom voor ‘MKB-first’ als nieuw uitgangspunt.

De Nederlandse economie bestaat voor 98,8% uit MKB-bedrijven, die samen meer dan 70% van de werkgelegenheid binnen het bedrijfsleven voor hun rekening nemen. Dit zijn de innovatieve bedrijven die over de hele wereld digitale oplossingen, pennen en diensten verkopen. Maar ook de bakker en de buurtwinkel om de hoek, die niet alleen dagelijks de beste broodjes of tijdschriften verkopen, maar ook een belangrijke rol spelen in de lokale maatschappij.

Ondernemers hebben een wezenlijk andere behoefte dan een multinational. Het gemiddelde MKB-bedrijf heeft 3 tot 5 medewerkers. Samen met deze medewerkers staan ondernemers op de werkvloer. Een HR-afdeling, juristen, een CFO of een privacy-officer hebben deze bedrijven in het algemeen niet. De financiële administratie doet de ondernemer zelf, samen met een accountant of adviseur. Ook het personeelsbeleid, inclusief alle ingewikkelde re-integratie-trajecten, liggen op het bordje van de ondernemer.

Nederland is nog steeds te veel afgestemd op de economie van vóór de crisis. Bij het maken van beleid en wetgeving wordt nog voornamelijk gedacht aan grote multinationals en te vaak worden maatregelen genomen waarvan alleen buitenlandse aandeelhouders profiteren.

Dat wil ik veranderen. Als er een lastenverlichting doorgevoerd wordt, dan moet het MKB daar als eerste van profiteren. We roepen alle overheden op om onze nieuwe norm te hanteren: van iedere euro lastenverlichting gaat 2/3 naar het MKB. Ook bij aanbestedingen en handelsbevordering is het gewoon ‘MKB first’. Procedures willen we beter aansluiten op MKB-bedrijven en instrumenten afstemmen op de behoefte van ondernemers. Dit is waarvoor ONL voor Ondernemers zich de komende jaren gaat inzetten. Ik ga hiervoor knokken, doen jullie mee?