Columns & Opiniestukken

MKB-first – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Donderdag 31 mei 2018 – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Nederland is afhankelijk van het mkb. Banen, innovaties en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen worden hier gecreëerd. Maar de kracht en het ondernemerschap van het mkb worden niet volledig benut. Het is voor veel ondernemers lastig om te investeren, innoveren en groeien.

Gedurende de economische crisis stonden ondernemers en politici in overlevingsmodus. Tijd om aan de toekomst te denken was er amper. Nu de economie op volle toeren draait, is het mkb onvoldoende voorbereid.

Ondersteuning is nú nodig in de vorm van stimulerend beleid. Met een ambitieus plan kunnen we het brede mkb toekomstbestendig maken. Draagvlak is hierbij essentieel. Niet alleen de verschillende departementen binnen de overheid, maar ook het onderwijs, financiers en adviseurs moeten hier achter staan.

Ondanks de mooie woorden om het mkb te versterken, leidt het regeerakkoord tot een netto lastenverzwaring. Naar buitenlandse aandeelhouders en multinationals wordt wel gekeken, maar het belang van het mkb staat niet altijd op het netvlies. Om dit te veranderen is een cultuuromslag nodig. Als er beleid of regels gemaakt worden of een lastenverlichting komt, is het uitgangspunt: mkb first.