Columns & Opiniestukken

MKB-first bij nieuw beleid – Column Hans Biesheuvel – FamilieZaken

Column Hans Biesheuvel, FamilieZaken vakblad voor adviseurs van DGA’s en familiebedrijven. Nummer 2018-07, p. 23.

MKB-first bij nieuw beleid

Verreweg de meeste familiebedrijven in Nederland zijn MKB-bedrijven. Dat is niet vreemd want 98,8% van onze economie bestaat uit MKB-bedrijven. De werkgelegenheid wordt vooral door deze ondernemers gecreëerd en dit zal in de toekomst alleen maar meer worden. Hetzelfde geldt voor innovatie en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ondanks de belangrijke rol die deze bedrijven spelen, is er te weinig aandacht voor de MKB-bedrijven bij beleid en regelgeving. Als er nieuw beleid gemaakt wordt, moet het vertrekpunt zijn dat het past voor het MKB.

Dit betekent dat beleid voorspelbaar en betrouwbaar moet zijn en moet aansluiten op de praktijk. Bestendig beleid dat is gericht op de lange termijn biedt ondernemers de zekerheid om te investeren en groeien. Dit is precies waar de overheid zich volgens ONL voor Ondernemers nu voor moet inzetten. Met MKB-first als belangrijkste uitgangspunt. Elke lastenverlichting, nieuwe regel of beleidsvoornemen moet op het MKB ingericht worden.

Een voorbeeld is het handelsbevorderingsbeleid. Met hun producten en diensten kunnen Nederlandse MKB-bedrijven goed concurreren in het buitenland. Toch opereert het merendeel van deze bedrijven niet internationaal. Kansen worden hier gemist omdat het handelsbeleid voornamelijk afgestemd is op de grote multinationals. De beste manier om dit op te lossen is een andere aanpak en een herrijking van het instrumentarium, waarbij gekeken wordt in hoeverre de verschillende instrumenten aansluiten op de behoefte van het bedrijfsleven.

Op het gebied van internationaal zakendoen is er oneindig veel goede informatie te vinden, maar het is lastig om bij de juiste informatie te komen. Digitaal moeten ondernemers veel doorklikken om op de juiste plek te komen. Door alle versnippering is het voor ondernemers ook lastig om offline het juiste loket te vinden. In plaats van één herkenbaar aanspreekpunt te bieden, worden er met Invest-NL en NL International Business meer en meer loketten geopend. Wat ze voor ondernemers gaan toevoegen is onduidelijk.

Als we kijken naar internationaal zakendoen dan heeft het gemiddelde familiebedrijf een totaal andere behoefte dan een grote multinational. Doorgaans gaat het om kleinere bedrijven, die flexibel, innovatief, vaak specialistisch en creatief zijn en veel waarde toevoegen. Bij deze bedrijven ontbreken vaak de kennis en middelen om (international) market en business development structureel in te vullen. Het aanleveren van landeninformatie zal deze bedrijven weinig helpen, er is juist behoefte aan een procesgerichte benadering van structuren en systemen waarmee ondernemers de internationale markt op kunnen. De komende tijd is het zaak om de overheid en politici te overtuigen dat het MKB centraal moet staan. Ondernemers en adviseurs zullen dit samen moeten doen. Dit is de beste manier om te zorgen dat (nieuw) beleid en regelgeving aansluit op het familiebedrijf.