Schaduwkabinet

• Moderne communicatie

De column van Mirjam Bink op Telegraaf.nl

Hoe kan het toch dat we de problemen van de toekomst nog steeds willen oplossen met de structuren van vroeger? Van voor de opkomst van social media, van voor de e-mail, ja zelfs van voor de telefoon. Van de tijd dat een fysiek bij elkaar komen de enige manier was om echt met elkaar te kunnen communiceren.

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Mensen staan continu met elkaar in verbinding, een op een, soms met een hele groep. En dat biedt de moderne ondernemer veel nieuwe kansen: participeren in plaats van je louter laten representeren. Je kunt immers direct met ieder individu, en in ons geval, met iedere andere ondernemer real-time communiceren. Zo kun je veel meer vraaggestuurd werken, tot aan het besluitvormingsproces toe. Dat betekent echte zeggenschap en directe invloed op beleid. Natuurlijk met de juiste vertaalslag: ambtelijke beleidsvraagstukken moeten wel worden omgezet in down to earth uitdagingen, die dichtbij mensen staan, dichtbij ondernemers. Want als er een groep mensen is die in staat is om vanuit kansen te opereren, die oplossingsgericht werkt en de langere termijnagenda scherp in het vizier heeft, dan zijn het wel de ondernemers van ons land.

Dan toch ook maar even naar de keerzijde van de moderne communicatiemiddelen, die wij als Nederlanders massaal zo sterk hebben omarmd. Bad news travels fast.. Het Britse bureau voor de statistiek heeft in samenwerking met Eurostat een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat Nederland van alle landen in Europa koploper is in het gebruik van social media. De ondernemer doet het goed: meer dan 90% van het midden- en kleinbedrijf is actief op social media. Zou er een verband zijn met onze huidige economie, met het consumentenvertrouwen? Als slecht nieuws altijd sneller gaat dan goed nieuws en wij Nederlanders meer met elkaar via social media communiceren, dan andere Europeanen, zou het dan zo kunnen zijn dat wij sneller een negatief sentiment ontwikkelen dan de landen om ons heen?

Dit versterkt mijn wens om meer zeggenschap te geven aan mensen zelf, aan ondernemers zelf. Mensen voelen zich gelukkiger en meer betrokken als ze zelf aan het roer staan. Als ze oplossingen kunnen aandragen voor de problemen die ze tegenkomen. Dan is het niet meer nodig om vast te blijven zitten in de negativiteit, dan is het een kwestie van mouwen op stropen en gezamenlijk zorgen voor een succesvol Nederland, want we hebben meer in huis, dan alleen het zijn van koploper in het gebruik van social media.