Nieuws

Moderniseer Wet loondoorbetaling bij ziekte – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Moderniseer Wet loondoorbetaling bij ziekte

Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte is niet meer van deze tijd. Door middel van een handje-klap in de polder is de huidige wet ooit tot stand gekomen om de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken. Dit komt voort een tijd dat we uitgingen van vaste arbeidscontracten en de banen bij de multinationals zaten. De oplossing van toen is echter de groeibreker van nu.

Het is niet meer van deze tijd om een werknemer voor het leven te beschermen en om alle lasten en risico’s eenzijdig bij de werkgever te leggen ongeacht de aard van de ziekte of de looptijd van de arbeidsrelatie. Oude structuren en denkbeelden remmen ons af en voeden de opmars van zzp’ers.

Voor iedere starter of ondernemer die wil groeien is 2 jaar loon door betalen bij ziekte een forse barrière bij het aannemen van mensen. Werknemers zijn de dupe want vaste contracten worden niet meer aangeboden. Bij ondernemers heerst rondom deze wet een spookbeeld. Ik wil juist dat ondernemers met groeiambities niet geremd worden om mensen aan te nemen.

Ik zet in op een nieuwe moderne wet waarbij de focus ligt op het gezamenlijk belang van werkgever en werknemer en die gebaseerd is op vertrouwen en ruimte biedt voor onderling maatwerk binnen een bepaalde bandbreedte. Maar ook een wet die werknemers prikkelt om pro actief te werken aan herstel in geval van ziekte.

De luiken moeten open en ik pleit voor nieuwe arbeidsverhoudingen met een breed maatschappelijk draagvlak bij jong en oud om een nieuwe wet te realiseren. De arbeidsmarkt moet vooruit en vraagt om nieuwe oplossingen en dynamiek. Daar hoort automatisch terugvallen op de huidige polder niet meer bij.