Nieuws

Nadelen van Wab voor de horeca – Ondernemersvraag in De Telegraaf – Hans Biesheuvel geeft antwoord

Wij hebben een horecabedrijf en organiseren festivals. De 45 mensen op de loonlijst hebben bijna allemaal een flexibel contract. Oproepkrachten zijn voor mij essentieel om goed te draaien. Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab) voor mij?

De Wab heeft als uitgangspunt om vaste contracten te bevorderen door flexibele arbeid duurder te maken. Voor horecaondernemers is dit zeer nadelig omdat zij afhankelijk zijn van de seizoenen en het weer. Er verandert veel.

Houd onder andere rekening dat je een oproepkracht ten minste vier dagen van te voren op moet roepen. Raadpleeg wel de cao, want de oproeptermijn kan verkort zijn tot 24 uur.

Ook betaal je een hogere ww-premie voor flexibele arbeidscontracten. Veel ondernemers hebben dit nog niet in hun loonadministratie verwerkt. Doe dit zo snel mogelijk.

Bovendien moet je een oproepkracht na 12 maanden dienstverband een vast aantal uren aanbieden.

ONL vindt dat de Wab niet aansluit bij de arbeidsmarkt. Er is juist behoefte aan flexibiliteit, ook omdat werkenden steeds vaker wisselen van baan. Daarom overhandigden wij afgelopen dinsdag het ONL Toekomstplan Arbeidsmarkt aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op basis van de inbreng van ondernemers presenteerden wij concrete aanbevelingen om de arbeidsmarkt duurzaam en houdbaar te maken.