MKB Toekomstplan 2030

MKB-first: Nationale Ondernemersdag 2018

Nationale Ondernemersdag 2018 

Op 31 mei 2018 is tijdens De Nationale Ondernemersdag het MKB Toekomstplan 2030 officieel gepresenteerd en door ONL en haar partners overhandigd aan Staatssecretaris mw. Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het MKB Toekomstplan 2030 is goed in ontvangst genomen.

Het MKB Toekomstplan steunt de komende jaren op een vijftal kernpijlers, deze staan weergegeven in de afbeelding hieronder.  Momenteel profiteert het MKB veel te weinig van het regeerakkoord. Bij ontwikkeling van nieuw beleid wordt er eerst rekening gehouden met multinationals en dan pas met het MKB. Terwijl er meer MKB’ers zijn in Nederland en zij voor de meeste banen zorgen.

Het MKB Toekomstplan 2030 pleit ervoor dat er eerst gekeken wordt naar het MKB bij ontwikkeling van nieuw beleid. Het MKB is ontzettend belangrijk voor onze economie, innovatie en de maatschappij.

Na de overhandiging van het MKB toekomstplan hadden ondernemers keuze uit twee mini-seminars, gegeven door experts. Het seminar over MKB & Belasting werd gegeven door Sylvester Schenk (Register Belastingadviseurs) en Marco Moling (Novak). Het seminar MKB & Financiering is gegeven door Ronald Kleverlaan (European Centre for Alternative Finance).

 

 

De vijf pijlers 

 

Klik hier om het ONL MKB Toekomstplan 2030