Nieuws

Nieuw rapport: Verkeerde data en interpretaties kleuren het debat over toekomst zzp’er

Het politieke debat over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt wordt gevoerd op basis van verkeerde data en misinterpretaties. Dit blijkt uit een publicatie van onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy, dat in opdracht van HeadFirst Group en ONL de heterogeniteit en diversiteit van de zzp-populatie in Nederland in kaart heeft gebracht. “Feiten en cijfers zijn onmisbaar om de juiste beleidskeuzes te maken. In dit rapport brengen we alle relevante data over zzp’ers bij elkaar, met als doel het debat over de arbeidsmarkt naar een hoger niveau te tillen”, licht Han Kolff, CEO bij HeadFirst Group, toe.

Meeste zzp’ers werkzaam in de zakelijke dienstverlening

Uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van vakbond FNV, blijkt dat zo’n 80 procent van de Nederlanders denkt dat zzp’ers vooral in de bouw werken. Een misverstand, want in werkelijkheid is de sector zakelijke dienstverlening het grootst. Meer dan een kwart van alle zzp’ers werkt in die branche, slechts 15 procent werkt in de bouw. Daarnaast is de sector onderwijs met 186 procent de grootste stijger tussen 2007 en 2019. Dat betekent niet dat er zoveel meer juffen en meesters als zzp’er voor de basisschoolklas staan, de gedachte die in politiek Den Haag wel leeft. Bijna de helft van de zzp’ers in het onderwijs verzorgde in 2019 namelijk bedrijfsopleidingen of studiebegeleiding. Hun aantal verdrievoudigde. Het aantal zzp’ers dat voor de klas staat in het regulier onderwijs daalde juist.

 

Aantal bewuste, hoogopgeleide zzp’ers groeit

Verder blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat zzp’ers in 2021 gemiddeld hoger zijn opgeleid dan voorgaande jaren. Het aantal hoogopgeleide zzp’ers is meer dan verdubbeld, terwijl het aandeel praktisch opgeleide zzp’ers juist sterk afnam. In zes jaar tijd daalde dit percentage van 19 procent naar 15 procent. Kolff zegt hierover: “De cijfers laten zien dat een groeiende groep werkenden in hun zoektocht naar autonomie en uitdaging de stap maakt naar het zelfstandig ondernemerschap. Slechts een kleine 7 procent van de zzp-populatie noemt zichzelf gedwongen zzp’er. Het is hoog tijd dat er een oplossing komt die hulpbehoevende zzp’ers ondersteunt, maar de grotere groep bewuste zelfstandigen vrij laat om te ondernemen.”

 

Wél zorg voor kwetsbare zzp’er

Het rapport toont verder aan dat de spreiding van welvaart onder zzp’ers groter is dan bij werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van het jaarinkomen en de financiële buffer. Zzp’ers zijn zowel oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen (minder dan €20.000 per jaar) als in de hogere inkomensklassen (meer dan €50.000 per jaar). Kolff stelt dat de helpende hand van de politiek nodig is voor de zelfstandigen met lagere uurtarieven en kleine financiële buffers. “Deze groep is gebaat bij bescherming, bijvoorbeeld tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dit dient echter wel hand in hand te gaan met collectiviteit, sociale zekerheid en moderne solidariteit. Er is een sociaal basisstelsel nodig voor alle werkenden, ongeacht hun contract- of rechtsvorm, met zekerheden die meebewegen met de veranderingen in hun werkende leven. Een wezenlijke verandering van het huidige systeem, maar broodnodig om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken”, aldus Kolff.

Het rapport ‘De zzp’er bestaat wél. Feiten over zelfstandigen zonder personeel.’ is hier te downloaden.

 

Slotwoord Hans Biesheuvel

ONL-voorzitter Hans Biesheuvel wijst in zijn slotwoord in het rapport op het belang van het rapport.

De afgelopen jaren is er in politiek Den Haag veel gediscussieerd over de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. Veel plannen en ideeën met betrekking tot het ‘zzp-vraagstuk’ zijn om diverse redenen niet van de grond gekomen en bleken in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Om de zoektocht naar werkbare wet- en regelgeving succesvol voort te zetten zijn feiten en cijfers over de doelgroep onmisbaar. Met dit uitgebreide rapport worden de belangrijkste feiten en cijfers aangereikt.

Het was een prettige samenwerking tussen de drie betrokken partijen, wat heeft geresulteerd in een kwalitatief, onafhankelijk en omvangrijk onderzoek van ZiPconomy. Het rapport brengt de belangrijkste, beschikbare informatie over zzp’ers bij elkaar en is een must-read voor politici, beleidsmakers en andere betrokkenen die zich bezighouden met de Nederlandse arbeidsmarkt. Samen gaan we komende jaren de arbeidsmarkt van morgen inrichten. Een arbeidsmarkt waar zelfstandig ondernemers de ruimte krijgen om te doen waar zij goed in zijn, ondernemen, maar ook een arbeidsmarkt waar die ruimte gepaard gaat met collectieve sociale zekerheid en bescherming voor ieder individu.

De arbeidsmarkt verandert razendsnel en het is tijd om knopen door te hakken. De informatie in dit rapport biedt daarvoor de ideale basis en is een mooi vertrekpunt. Daarbij is het cruciaal dat we vanaf nu in de politieke discussie en bij het maken van nieuw beleid vooral mét zzp’ers gaan praten en niet enkel over hen. Dit rapport heeft prachtig in kaart gebracht dat de groep zeer divers is, maar dat de zzp’er zeker wel bestaat. Aan die diversiteit in personen, achtergronden en werkzaamheden moet recht worden gedaan.