Nieuws

Nieuwe voorstellen loondoorbetalingsverplichtingen zijn eerste stap in de goede richting

Uitval door ziekte is voor zowel de werknemer als de werkgever erg vervelend. Werkgevers kunnen geconfronteerd met hoge kosten. Nu moeten zij bij het verzuim van een medewerker onder andere: minimaal 70 procent van het loon doorbetalen in het eerste jaar, dure re-integratie activiteiten organiseren en vaak ook een nieuwe medewerker inwerken en betalen. Dit alles vormt een hoge kostenpost, die vooral bij kleine bedrijven voor grote problemen kan zorgen. Door het te grote risico durven zij bijvoorbeeld geen nieuwe werknemers aan te nemen. Dit remt de groei van deze bedrijven.

Deze risico’s baren veel ondernemers zorgen. Volgens het ONL Ondernemerspanel, dat wekelijks via de gratis ONL-app hun mening invult, is dit het belangrijkste thema waar ONL zich voor moet inzetten (versoepeling van het ontslagrecht staat op twee en het verminderen van de regeldruk op drie).

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in december een nieuw pakket aan maatregelen voorgesteld om loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Via een internetconsultatie vraagt de overheid aan de burger wat zij van het wetsvoorstel vinden. Op hun site kun je jouw mening geven over dit nieuwe pakket aan maatregelen. ONL geeft ook antwoord op deze internetconsultatie. Klik hier en lees de volledige internetconsultatie.

Hieronder vind je, in het kort, de belangrijkste punten over wat volgens ONL de richtlijnen moeten zijn van het wetsvoorstel:

  • De verdeling van risico’s en verplichten moeten opnieuw tegen het licht gehouden worden. Het collectief dragen van deze lasten lijkt ONL een beter idee.
  • Ondernemers zijn nu verantwoordelijk voor de kosten rond het verzuim en de re-integratie als een werknemer in zijn eigen tijd en door eigen toedoen uit de roulatie is. Hier hebben ondernemers geen invloed op. ONL is daarom voorstander van een verplichte verzuimverzekering voor werknemers bij ongevallen in de privésfeer.
  • Het wetsvoorstel wil werkgevers ontlasten met een premiekorting van 450 miljoen per jaar. Als je dit verspreidt over alle werkgevers in Nederland, blijft er niet veel over. ONL ziet liever dat de loondoorbetalingsverplichting voor kleine bedrijven (met minder dan 50 medewerkers) van 24 maanden, naar 12 maanden gaat.
  • In het wetsvoorstel is de maatregel opgenomen dat het advies van de bedrijfsarts leidend is bij de toets op re-integratie inspanningen. Dit vindt ONL positief.
  • Bedrijven dienen nu zieke werknemers te helpen om terug te keren op het werk. Dit kan in de vorm van een aangepaste functie of bij een ander bedrijf. Voor kleine bedrijven kan dit extra lastig zijn. Zij hebben vaak niet de kennis en/of de capaciteit om een verzuimende medewerker te re-integreren. Zij moeten hierbij extra geholpen worden.
  • Na twee jaar loondoorbetalingsverplichting moet de werkgever ook nog een transitievergoeding betalen bij de ontbinding van het arbeidscontract. Deze kosten kunnen beter verrekend worden met het re-integratietraject.
  • ONL prijst de aandacht voor de kleine werkgevers. Het is wel de vraag of deze maatregelen de kleine werkgevers voldoende gaan ontzorgen.