Nieuws

Nieuwe wet over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat verandert er voor werkgevers?

Werkgevers opgelet. Met ingang van 1 augustus treedt de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze nieuwe wet legt ondernemers met personeel een aantal extra verplichtingen op.

Om te beginnen wordt de informatieplicht naar je personeel uitgebreid. Het doel van de wet is namelijk om werknemers (nog meer) heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bieden. Het wordt dan ook per 1 augustus verplicht om je medewerkers – o.a. – schriftelijk te informeren over de duur en voorwaarden van de proeftijd, vakantie- en verlofregelingen, de plek waar het werk wordt gedaan, een mogelijk recht op opleiding, wat de onderdelen van het loon zijn en informatie geven over hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De complete lijst met informatie over de arbeidsovereenkomst die je als werkgever verplicht aan de werknemer moet verstrekken vind je op de site van de Rijksoverheid (zie hieronder). Mocht je dit nog niet geregeld hebben voor je personeel, houd er dan rekening mee dat dit per 1 augustus verplicht wordt.

Daarnaast wordt op grond van de EU-richtlijn de mogelijkheid om studiekosten op de werknemer te verhalen beperkt. Het kan zijn dat je door de wet of CAO bepaalde opleidingen aan je werknemers moet verstrekken. Dankzij de nieuwe wet moet je als werkgever deze opleiding(en) gaan betalen. Ook moeten medewerkers de opleiding onder werktijd kunnen volgen. Concreet houdt dit in dat er geen terugbetalingsbeding meer mag worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. In andere gevallen, voor opleidingen buiten de CAO of wet om, blijft het wel mogelijk om een terugbetalingsbeding overeen te komen. Ook komt het verbod op nevenactiviteiten te vervallen. Je mag vanaf 1 augustus een werknemer niet meer tegenhouden om buiten zijn werktijden voor een andere werkgever te werken. Tenzij je een goede reden hebt om dit te verbieden, zoals de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten.

Verder bepaalt de richtlijn dat de werknemer de werkgever kan verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Een werknemer die minimaal 26 weken in dienst is mag een verzoek doen voor een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een verzoek om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. Een werknemer mag maximaal een keer per jaar zo’n verzoek doen. De werkgever moet binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren op het verzoek. Kleinere werkgevers, met minder dan 10 werknemers, krijgen hiervoor 3 maanden de tijd.

Werk je, tot slot, met werknemers die werken op grond van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon (niet zijnde oproepcontracten)? Dan word je per 1 augustus verplicht om deze werknemers meer voorspelbaarheid te bieden. Voor deze werknemers moet je gaan vastleggen op welke dagen en of in welke tijdvakken de werknemers kunnen worden opgeroepen. Oproepen buiten deze dagen of tijdvakken mag de werknemer weigeren. De werknemer moet bovendien, net als nu al bij de oproepovereenkomst het geval is, minimaal 4 dagen van tevoren helderheid hebben over de dagen en tijdstippen waarop dient te worden gewerkt. Als de werknemer binnen de 4 dagen wordt afgezegd, heeft de werknemer alsnog recht op loon. Hier geldt hetzelfde als bij een oproepovereenkomst.

Voor meer en uitgebreidere informatie verwijst ONL je door naar de Rijksoverheid.  Uiteraard kan je ook contact opnemen met ONL.