NieuwsPersberichten

Zijn de effecten op kleine ondernemers in de nieuwe Pensioenwet goed overwogen?

Nieuwsbericht
Den Haag, 16 oktober 2014

ONL uit zorgen over amendement Pensioenwet. Zijn de effecten op kleine ondernemers in de nieuwe Pensioenwet goed overwogen?
Vandaag stemt de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenregels. Een cruciaal element in ons pensioensysteem is altijd geweest dat werknemers het recht hebben om bij het wisselen van het ene naar het andere pensioenfonds de waarde van het opgebouwde pensioen mee te nemen. Dit zorgt ervoor dat werknemers zonder vrees voor verlies van opgebouwd pensioen kunnen overstappen naar een andere werkgever/sector.

In een amendement van de Kamerleden Klaver (GL), Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) is echter opgenomen dat de termijn waarbinnen aanspraak gemaakt kan worden op de waardeoverdracht onbeperkt wordt.

ONL voor Ondernemers uit zorgen over dit specifieke amendement. Het is mogelijk dat de rechtszekerheid voor ondernemers vervalt wanneer werknemers op deze manier met terugwerkende kracht aanspraak kunnen maken op de waardeoverdracht. ONL voor Ondernemers vraagt zich af of de mogelijk nadelige effecten voor kleine ondernemers terdege zijn overwogen indien deze bepaling wordt ingevoerd. Immers bij waardeoverdracht zijn werkgevers verplicht mee te werken.

Als een pensioen bij een verzekeraar is ondergebracht moet een werkgever vaak heel fors bijbetalen bij waardeoverdracht. Als alle voormalig werknemers het recht krijgen om alsnog waarde over te dragen, kan dat voor kleine ondernemingen leiden tot heel erg hoge rekeningen.

Het desbetreffende amendement is via deze link te downloaden:

Meer informatie over de nieuwe Pensioenwet is te vinden via deze link.