Nieuws

Nieuwsuur: Krachtig Europees beleid nodig om vluchtelingencrisis te bedwingen.

2016 02 08_Nieuwsuur_Hans Biesheuvel_Intro 2

Op 8 februari 2016 was Hans Biesheuvel in de uitzending van Nieuwsuur. Hij sprak over het belang van een krachtig Europees antwoord voor de vluchtelingencrisis. Indien dit betekent dat we Schengen voor enkele maanden moeten opschorten dan is dat zo. We moeten nu de pijn nemen om ook op de langere termijn de exportpositie van Nederland te garanderen.

Hans Biesheuvel: “Wij pleiten voor daadkrachtig beleid, op Europees niveau. Wij zijn bezorgd voor ‘ieder voor zich’ in Europa. We horen nu dat Staatssecretaris Dijkhoff extra controles aankondigt. Hoever gaat dat? Dat is onze grote zorg. Ondernemers zijn natuurlijk voor een vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. Dat is de basis van onze economie en we willen die exportpositie beschermen. Maar dat willen we ook doen door nu de vraag te stellen of we, op Schengen niveau, op Europees niveau, niet even een stap terug moeten zetten. Wij denken dan aan twee à drie maanden het Schengen akkoord opschorten, met elkaar tot een krachtig Europees beleid komen en zorgen dat dat vrije Europa, zonder grenzen, voor de lange termijn behouden kan blijven.

De buitengrenzen van de Europese Unie moeten krachtig dicht. We zien nu vooral mooie toppen en mooie afspraken en er gebeurt in de praktijk helemaal niets. Ik sprak op weg hiernaartoe nog een ondernemer en die gaf aan dat de situatie bij Calais hem €100.000 per maand kost. Dat is slecht nieuws voor ondernemers. Het kost veel tijd, de chauffeurs moeten extra geïnstrueerd worden, klanten kunnen niet op tijd bediend worden. De onzekerheid over de levertijd is groter geworden. Nogmaals, Nederland moet het hebben van die krachtige export positie. Per jaar exporteren we voor ruim €200 miljard naar de landen direct om ons heen. Om dit ook op de lange termijn vast te houden vinden wij dat de Nederlandse regering op de korte termijn echt het initiatief moet nemen voor Europees beleid.

Twee kabinetten Rutte alleen al hebben 20 miljard euro aan lastenverzwaringen voor ondernemers opgeleverd. Ondernemers hebben geen zin om de rekening voor de vluchtelingencrisis te gaan betalen. Daarom zeggen we dat we deze crisis nu hard aan moeten pakken, op Europees niveau. Nederland is nu voorzitter, grijp die positie dan aan om het Nederlandse bedrijfsleven een sterkere positie te geven.“

Gerelateerd:

Resultaten Poll “Effecten van strengere grenscontroles op de export door Nederlandse ondernemers”.

Exporterende ondernemers laten zich niet afschrikken door strengere grenscontroles in Duitsland, Zweden en Denemarken. Bij het huidige niveau van de grenscontroles ondervinden zij vooralsnog weinig hinder. Dit blijkt uit de poll van ONL voor Ondernemers van januari 2016.

Ondernemers geven aan dat de strengere controles vooral leiden tot tijdverlies. Ook werken de strengere controles kostenverhogend. Ondernemers hebben wel begrip voor de strengere controles. Zij geven aan dat zij de controles nodig achten om de vluchtelingenstroom uit Syrië te beheersen. Een meerderheid van 60% van de ondernemers geeft aan dat zij ook bij strengere controles aan de Nederlandse grens wél zouden blijven exporteren.

Voor de grafieken en verdere informatie, klik hier.