Ondernemerspanel

Noodpakket 2.0 nog keihard nodig om te overleven

64% van door ONL ondervraagde ondernemers maakte van maart tot mei gebruik van overheidssteun voor bedrijven die door coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. 50% geeft aan ook van juni tot oktober nog overheidssteun nodig te hebben om te overleven. Dat blijkt uit een peiling uit de ONL Ondernemers app. Een opvallend detail: veel bedrijven vallen buiten de boot van de steunmaatregelen terwijl hun financiële problemen toch een rechtstreeks gevolg zijn van de crisis. ONL pleit voor meer maatwerk.

Nadat de hoop op snel economisch herstel na de eerste coronashock vervlogen was, kondigde de overheid een tweede noodpakket met steunmaatregelen aan voor de periode juni tot oktober 2020. ONL peilde de temperatuur onder haar achterban: hoe ervaren ondernemers de aangekondigde maatregelen en gaan zij er gebruik van maken?

Noodpakket 1.0 voor twee op de drie broodnodig

Tweederde van door ONL ondervraagde ondernemers vroeg in het voorjaar van 2020 overheidssteun aan om de eerste klappen van de coronacrisis op te kunnen vangen.

Meer maatwerk nodig

36% van de ondervraagde ondernemers maakte géén gebruik van het noodpakket dat geldig was van maart tot en met mei. Hiervoor geven zij verschillende redenen (zie grafiek). Opvallend is de respons van ondernemers die niet in aanmerking kwamen voor overheidssteun: 50% van hen geeft aan dat zij niet over de juiste SBI-code beschikten maar wel rechtstreeks in hun omzet geraakt werden door de corona. Hans Biesheuvel van ONL: ‘Het is wrang en pijnlijk om de praktijkverhalen van zoveel ondernemers te horen die de dupe zijn van het rommelige, willekeurige SBI-systeem dat nu leidend is voor de steunaanvragen. ONL pleit de komende periode voor meer maatwerk waar dat nodig is én voor een aanpassing van de SBI-systematiek.’

Noodpakket 2.0 belangrijk voor helft van ondernemers

De helft van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat zij de overheidssteun van juni tot oktober 2020 nog keihard nodig hebben om te overleven.

Een ruime meerderheid van ondernemers die niet (meer) in aanmerking komt voor steun uit het Noodpakket 2.0 geeft hiervoor als reden de Tozo-partnertoets die vanaf 1 juni van kracht is.

Blik op de toekomst

37% van de ondervraagde ondernemers verwacht ook na 1 oktober 2020 nog overheidssteun nodig te hebben om gezond te kunnen blijven ondernemen. Hans Biesheuvel: ‘Hoe de toekomst er voor ondernemend Nederland in oktober uitziet is op dit moment koffiedikkijken. We hopen natuurlijk dat steunmaatregelen tegen die tijd niet meer nodig zijn, maar dit hangt sterk samen met het verloop van het coronavirus en de mogelijke tweede golf die in de herfst verwacht wordt. Wij houden ook de komende maanden een vinger aan de pols bij ondernemers en blijven in gesprek met het kabinet.’