ONL in de media

NRC

NRC, 11-09-2013

‘Scheur in het werkgeversfront’

Na jaren van samenvoegingen en intensievere samen- werking is er nu een scheuring ontstaan in het werkgeversfront, veroorzaakt doordat de ex-voorzitter van MKB Nederland, Hans Biesheuvel, een nieuwe organisatie heeft opgericht: Ondernemend Nederland (ONL).
MKB Nederland, de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, ontstond in 1995 door een fusie tussen het KNOV en het christelijke NCOV. De vereniging voor de grotere werkgevers, VNO-NCW, kwam een jaar later tot stand, ook door een samenvoeging van een algemene en een christelijke organisatie.

Sinds 2009 zijn beide werkgeversorganisaties in hetzelfde Haagse kantoorgebouw gevestigd en werken ze nauw samen. Te nauw, volgens Biesheuvel, die vorige maand opstapte als voorzitter van MKB Nederland en eerder had aangegeven dat hij „akkoordenmoe” is. In de werkgeversorganisaties komt ondernemer Biesheuvel naar zijn smaak te veel oud-politici tegen. „Baantjesjagers die alles bij het oude willen laten”, noemde hij ze gisteren in deze krant.
Feit is dat vooral het bestuur van VNO-NCW een serie oud-politici kent, onder wie ‘usual suspects’ als Alders (energiebedrijven), Hermans (tuinbouw), Netelenbos (reders) en Nijpels (webwinkeliers én ingenieursbureaus). Ze maken deel uit van een omvangrijk gezel- schap waartoe ook onversneden ondernemers als Boer (Ahold), Blok (KPN), Vollebregt (Stork) en Valkering (Tata Steel) behoren. De oprichting van ONL is voor VNO-NCW en MKB Nederland een signaal dat ze niet kunnen negeren. Is hun stem nog wel die van ondernemend Nederland? Het is een vraag die ze zich moeten stellen. Zijn ze in staat om werkgeversbelangen, die lang niet altijd eensluidend zijn, in de volle breedte te behartigen en dat ook uit te dragen? De voorzitter van VNO-NCW, oud-ondernemer Wientjes, en zijn directeur Van Kesteren kennen de weg in ambtelijk en politiek Den Haag op hun duimpje. Biesheuvel meent echter dat in „Haagse vergadercircuitjes” de economische crisis niet zal worden opgelost. Zeker, daarvoor zijn ondernemers onmisbaar. Maar de besluiten die in de politiek worden genomen en voorbereid, hebben op hun speelruimte grote invloed. Daarom is een effectieve lobby namens werkgevers van betekenis. Met het oprichten van een concurreren- de werkgeversorganisatie lijkt die effectiviteit niet gediend.