CoronaOndernemerspanel

Ondanks flinke omzetdalingen zien ondernemers kansen – Onderzoek NLPO en ONL

ONL heeft samen met het Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap (NLPO) op 1 mei 2020 een enquête uitgezet onder ondernemers en hen gevraagd naar omzetderving, steunmaatregelen en mogelijke kansen in tijden van de coronacrisis. Is hun omzet gedaald? Hebben zij overheidssteun nodig? Zien zij ook kansen? Hieronder staat een overzicht van de resultaten. Ook vind je een uitgebreide analyse Lex van Teeffelen, lector financieel-economische innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Hij stelt onder andere: ‘Het is opvallend dat bedrijven die over voldoende kapitaal beschikken aan de meest behoudende marktstrategieën vasthouden.’

Financieel hard geraakt

Ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Bij 40% daalt de omzet met meer dan twee derde. Slechts 5% geeft aan dat de omzet stijgt.

De coronacrisis is een aanslag op de levensvatbaarheid van veel bedrijven. Bijna de helft van de bedrijven (45%) heeft overheidssteun nodig (NOW-, TOZO-, TOGS-regeling). Voor 39% kan de lock-down niet snel genoeg worden opgeheven. En maar 36% van de bedrijven geeft aan over voldoende financiële middelen te beschikken.

Zien ondernemers kansen?

Toch ziet maar liefst 86% van de ondernemers nieuwe kansen. De helft van deze ondernemers heeft die kansen ook al verzilverd. Dat is fors hoger dan in normale tijden, want normaal gesproken schommelt dit percentage tussen de 22% en 29% (meer weten? Lees de analyse van Lex van Teeffelen).

Waar zien ondernemers kansen?

Ondernemers richten zich qua markt vooral op de lokale (37%) en nationale markt (47%). Dat doen zij met name door de inzet digitale verkoopkanalen (44%) en de samenwerking met andere ondernemers (29%).

Lector Lex van Teeffelen heeft deze resultaten geanalyseerd. Benieuwd naar zijn bevindingen? Analyse Lex van Teeffelen

Zijn belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Bedrijven worden in omzet hard geraakt, toch wordt er een digitale inhaalslag gemaakt.
  • Vooral bedrijven die diversificeren – nieuwe diensten op nieuwe markten – verzilveren nu de kansen in de Nederlandse markt.
  • Bedrijven met financiële reserves kiezen voor de minder innovatieve marktstrategieën: marktpenetratie en marktontwikkeling.
  • Bedrijven die kiezen voor product/dienstontwikkeling, richten zich vooral op de regionale markten en kiezen voor samenwerking met andere ondernemers.
  • De (sterke) mate van omzetdaling hangt niet samen met de gekozen marktstrategie.
  • De uitkomsten kunnen veranderen naarmate de crisis langer aanhoudt.