Nieuws

Ondergrens Invest-NL niet verlaagd: Eerste en Tweede Kamer op het verkeerde been gezet door minister Wiebes

Een forse tegenvaller voor ondernemend Nederland. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kwam zojuist met een brief over het nieuwe investeringsfonds Invest-NL, onder leiding van oud-PvdA voorman Wouter Bos. In deze brief schrijft de minister dat hij de ondergrens van 5 miljoen euro voor investeringsaanvragen van het fonds niet zal verlagen.

Een forse tegenvaller voor kleine en middelgrote ondernemers. Voor hen ligt de lat van deze ondergrens namelijk veel te hoog en daarmee zijn aanvragen bij het fonds voor ondernemers verre van toegankelijk.

Zowel in de Eerste als Tweede Kamer was er veel druk op Invest-NL om de toegankelijkheid voor het midden- en kleinbedrijf te garanderen. Voor sommige leden van de Eerste Kamer was deze toegankelijkheid zelfs een voorwaarde, voordat zij wilden instemmen. Deze vertegenwoordigers en veel mkb-ondernemers komen dus bedrogen uit.

Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) diende twee weken geleden nog kritische Kamervragen in bij minister Wiebes, toen de eerste signalen van de buiten proportioneel hoge ondergrens naar buiten kwamen. Deze brief van Wiebes geeft een antwoord op zijn vragen, maar ligt dus niet in de lijn met de aangenomen moties in de beide kamers. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel: “Het betrekken van het midden- en kleinbedrijf is essentieel om financiering voor deze ondernemers te verbeteren. Zowel de Eerste als Tweede Kamer is een ander beeld van Invest-NL voorgespiegeld dan dat nu de werkelijkheid is. Ondernemers zijn wederom de dupe”