Ondernemerspanel

Merendeel ondernemend Nederland nuchter over coronavirus

Ondernemers hebben vorige week in de ONL Ondernemerspanel-app verschillende vragen over het coronavirus ingevuld. Wat bleek? Ondernemers reageren nog nuchter op de grootschalige virusuitbraak in China. Toch denkt bijna twee derde van de ondervraagden dat het gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse economie. Schaarste in voorraden, omdat veel fabrieken gesloten zijn, is een veel gehoord argument: ‘Ik kan dan geen materialen meer importeren uit China, met als gevolg een prijsstijging en margevermindering.’

Maar ondernemers zijn nu banger voor een virus op de computer, dan voor de pas uitgebroken infectieziekte. Bijna driekwart vulde in banger te zijn voor een computervirus.

Ruim negentig procent geeft dan ook aan dat het nog geen negatieve impact heeft voor zijn of haar bedrijf. Al denkt bijna dertig procent dat het op de lange termijn wel een negatieve impact kan hebben. Sommige ondernemers zoeken daarom andere afzetmarkten. Een producent van mahoniehouten kozijnen geeft aan: ‘Wij zoeken een alternatief.’

Vijfenvijftig procent denkt dat China het virus binnen drie maanden onder controle krijgt. Bijna een kwart ziet dit binnen een jaar gebeuren. Daarentegen denkt twaalf procent dat het China helemaal niet gaat lukken om het virus te bestrijden.